Покана за участие в обучение на тема "Анти - робот"

Уважаеми членове,

 

БКДМП организира еднодневно обучение „АНТИ – РОБОТ“, което ще се проведе на 26.10.2018 г., в гр. Сливен. 

 

Проект на програма:

- Разликата между факти и мнения

- Разбиране - какво е истинско разбиране

- Отговорност - какво е отговорност и как да не ни е страх от нея

- Размяна – кои са основните условия за успех

- Как да накараш един мениджър да полудее и да стане пожарникар и какви са решенията това да не се случва

- Самомотивация

- Емоции и комуникация в екип

 

Обучението ще се проведе от фирма Freeboss.

 

Разходите за обучението се поемат от БКДМП за 2 /двама/ представители на фирма член на Камарата/до изчерпване на местата/.

 

За допълнителен участник и/или фирма-нечлен на Камарата,  моля да се свържете с г-жа Мирослава Симеонова - Мениджър събития, на следните контакти за връзка:

 

Email: m.simeonova@timberchamber.com  

Тел.: 02/9634299