Проведе се форум "ТЪРГОВЦИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ-ДОСТАВЧИЦИ: за по-успешен бизнес"

На 30 ноември в гр.Пловдив се проведе форум, в който взеха участие 58 представители на фирми .

Благодарим на всички за конструктивната дискусия, на която бяха отправени интересни предложения и обсъдени важни въпроси.

Две от отправените към Камарата предложения, по които да започнем да работим, са организиране на обучения за търговските консултанти за спецификата на предлаганите от тях продукти и кампания за популяризиране на българските мебели.

Lire la suite

Приета е Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 - 2020 г.

Правителството взе решение за приемане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020 г.).

Стратегията е изготвена от работна група към МЗХ, включваща представители на научните среди и неправителствени екологични и браншови организации. Отразени са всички постъпили целесъобразни бележки и предложения в рамките на работната група и последвалото обществено обсъждане и съгласуване.

Lire la suite

Подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса

Във връзка с успешното реализиране на проекта на МОН за студентски и училищни практики, молим, тези от Вас, които желаят да се включат в проекта като „Обучаваща организация” – организация - работодател, в която да се провежда студентска и/или училищна практика, да направят своята регистрация на следния адрес: 

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp/?m=51

Ученически практики

http://praktiki.mon.bg/upraktiki/?m=53

Lire la suite

България е 43-та по конкурентоспособност на талантите

България е на 43-то мястото по конкурентоспособност в света. Това показваИндексът на глобалната конкурентоспособност на талантите, изготвен от Human Capital Leadership Institute, INSEAD и консултантската компания Adecco.

Класацията, в която са включени 103 държави измерва конкурентоспособността на страните на база качеството на талантите, които те могат да създадат и привлекат. Под таланти се има в предвид специалисти на международно ниво.

Lire la suite

БКДМП успешно проведе обучение "Готови ли сме за експорт"

На 22 ноември в София БКДМП успешно проведе обучение " Готови ли сме за експорт". Представени бяха теми за "Подготовка за експорт",  "Бизнес етикет за професионалисти", ''Участия в специализирани изложби - често допускани грешки".

Участниците изразиха положително мнение за обучението:

"Много съм доволна от проведеното обучение, беше изключително ползотворно. Изразявам искреното си мнение, а не просто учтивост." - г-жа Величка Бистришка от Ювикс Импрегнейшън.

Lire la suite

БКДМП награди участниците от Лесотехнически университет в "Дизайн за интериора"

На официална церемония в Централния дом на Съюза на архитектите в България на ул. „Кракра”-11 в София с тържествено връчване на  почетни грамоти за участие и награди бе закрит Есенен салон "Дизайн за интериора”.

Lire la suite

Предложение: Дългите почивки да се взимат от отпуската

Почивните дни, които се свързват в по-големи ваканции и се отработват в следващата събота да се взимат от годишния отпуск. Това предложение направи депутатът от Коалиция за България Петър Кънев, съобщи Нова ТВ.

Според Кънев отработването в събота е крайно неефективно, а България е една от страните с най-големи отпуски в света.

Lire la suite

Предприятията, които изплащат доходи по граждански договори и наеми на физически лица, не трябва да удържат авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Не трябва да се удържа авансов данък за доходите по извънтрудови правоотношения и от наем, платени през четвъртото тримесечие на 2013г. и съответно за тях не се попълват данни в декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001).Това изрично е записано в закона, поради което неправомерното удържане на авансов данък е в нарушение на данъчния закон.

Lire la suite

Българската икономика се възстановява

Икономиката в България проявява слаби признаци на устойчиво възстановяване през 2013 г., като слабото вътрешно търсене очертава по-нисък растеж тази година от отчетеното миналата година нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) от 0,8%, посочва днес в доклад Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), качен на сайта на банката.

Lire la suite