Новото в професионалното образование

С цел развитие на професионалното образование у нас, БКДМП организира и финансира три учебни визити за 50 студента.

 

 

Първокурсниците от ЛТУ, специалност - Инженерен дизайн и Технология на дървесината и мебелите, имаха възможността да се запознаят с историята, производствения процес и впечатлителните крайни изделия на фирмите:

 

 

-          ЕТ „Катя Стойнова“

-         „Палисандър“ ООД

-         „Кронос мебели“ ООД

-          ЕТ „Благой Ангелов – КОЛОРАДО“

-          „ТЕД-БЕД“ ЕАД

-          „Ретро М“ ООД

-          „Валинор“ ООД

-          „Валди“ ООД

-          „Зора стил“ ООД

-          „МиМ България“ АД

 

 

По време на учебните визити, студентите активно участваха чрез задаване на въпроси към представители на фирмите и включване в отворени дискусии, които допълнително ги мотивираха и обогатиха с нови знания.

 

 

Благодарим на фирмите - членове на БКДМП, които съдействаха за реализирането на кампанията за провеждане на учебни визити за бъдещите кадри в бранша.