Водещи търговски партньори на България във вноса на мебели през 2017г.

През 2017 г. 10-те водещи търговски партньори на България за изделията от категория " Мебели, матраци и осветителни тела"  са: Китай, Полша, Германия, Италия, Турция, Румъния, Гърция, Австрия, Сърбия и Испания. Като Китай убедително запазва водещата си позиция с 29% от общия внос, следван от Полша достигаща едва половината от този обем, а именно 14%.

 

 

Източник: "ООН" и собствени изчисления