МЕБЕЛЛУКС АД

Фирмата е акционерно дружество от 1997 г. и е правоприемник на завод "Търговско обзавеждане", съществуващо от 1969 г. Фирмата разполага със система за контрол и управление на качеството на всички етапи на процеса - проучване изискванията на клиента, проектиране, производство, доставки и монтаж на готови изделия. Проектирането се осъществява от екип дизайнери и конструктори, като се стреми в максимална степен да отговаря на нуждите и пердпочитанията на клиента. Производството е организирано в две производствени бази, оборудвани със съвременни машини и съоражения. В производството се влагат висококачествени материали и консумативи. Основен принцип в отношението ни към клиента е прилагането на качествено обслужване, което да го превърне в лоялен потребител на марката. Развивайки дейността си по този начин, дружеството вече е с утвърдени позиции във всички по-големи градове. 

Адрес: гр. Сливен, бул. "Банско шосе" 3

тел: +359 44 62 25 20

факс: +359 44 62 36 48

e-mail: mebellux@mbox.contact.bg

http://www.mebellux.hit.bg/