Славея ООД

Адрес офис и производствена база:

5800 Плевен, Източна индустриална зона - район "Балканстрой",

ул. "Източна" №10,

факс: 064.807700

Работно време:

От понеделник до петък - от 8:00 до 17:00 часа

Извън работно време - при предварителна уговорка с клиента

Управител - инж. Светослав Гецов

тел: 0878 12 12 22

e-mail: s.getsov@slaveia.bg

Конструктор - инж. Петя Гецова

тел: 0878 12 12 11

e-mail: p.getsova@slaveia.bg

Проектант - Богдан Гецов

тел: 0878 12 12 13

e-mail: bog_dan@abv.bg

Проектант - инж. Камен Гецов

тел. 0878 12 12 21

e-mail: k.getsov@slaveia.bg