ХЕРАЛД ЕООД

Фирмата е специализирана в производството на мебели.
 

Дружеството е изградило, внедрило и сертифицирало система за управление на качеството и околната среда.

Политиката по качество и околна среда е изразена чрез: „ Декларация на ръководството на „ХЕРАЛД“ ЕООД,

гр. Габрово в ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО и ОКОЛНАТА СРЕДА“.

 
Адрес: Габровоул. Индустриална № 67В 
Телефон: 066/ 80 14 98