ПАВИДЕРА

„Павидера”ЕООД е основана през 1991г. като първата частна фабрика за производство на паркет в България. Изградената собствена система за контрол на качеството, прецизността при обработката на всеки детайл и добре организираната поточна линия позволяват добра производствена мощ и безапела- ционна конкурентноспособност, с които „Павидера”ЕООД вече 18 години се налага на българския пазар. Наред с това фирмата успешно разширява своите бизнес хоризонти в чужбина, партнирайки си с фирми от много страни. 
Предмет на дейност на фирмата е производството на интериорни и екстериорни дървени подови настилки от различни твърди широколистни дървесни видове, по производствени стандарти, съобразени с международните изисквания и с разрешение от Министерството на здравеопазването за екологично чист продукт. Фирмата е член на Браншовата камара на дървообработващата индустрия в България.
Фирмата разполага с квалифицирани ръководни и изпълнителни кадри за изпълнението и контрола на дървообработващите процеси.

Адрес: гр. Нови пазар, ул. "Цар освободител"39
Тел/факс: 0537/ 22 386
GSM:  0897 923 600
E-Mail: pavidera@mail.bg ​

http://www.pavidera.com