ЕМКО - Г ЕООД

ЕМКО - Г ЕООД
ЕМКО - Г ЕООД
ЕМКО - Г ЕООД
ЕМКО - Г ЕООД
ЕМКО - Г ЕООД

През 2009 г. Фирма ЕМКО навърши двадесет години. ЕМКО-Г е семейна фирма, създадена през 1989 г. Един от основателите е инж. Костадин Димитров, който към момента е мажоритарен собственик и управляващ директор на дружеството.В търговския регистър ЕМКО-Г е вписана с основен предмет на дейност: производство на масивен паркет и профилни первази от дъб. Търговия с екзотични паркети, ламинат и др. подови настилки. Производствената фабрика е изградена в Крушевец, а Центрaлният офис на фирмата и търговските обекти са в централната част на Бургас. С годините ЕМКО-Г спечели доверието на клиентите, разви дистрибуторска мрежа в цяла България, а в последните години - работи чрез дилъри и в редица Европейски страни.EMKO-Г е член на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост. Съорганизатор на сдружение "Паркетолог". Съосновател на списание "Паркети".Участия (директни и чрез диструбутори) на Пловдивския панаир и на Международна изложба "Мебел" в София.Инж. Костадин Димитров е член на УС на БсТПП.Част от продукцията на ЕМКО-Г се изнася в Европа. Износът е директен или чрез местни дистрибутори, добре запознати с особеностите на конкретния пазар.Екипът на ЕМКО-Г е комбинация от опитни специалисти и млади ентусиазирани хора. Фирмата инвестира сериозни средства в хората - повишаване на квалификацията, усвояване на нови занаяти и др.

Адрес: 8000 Бургас,

Емко - ул. Петко Каравелов 17ул. "Петко Каравелов" 17
(до Славейковото пазарче)
тел: +359 56 841 500, +359 56 841 505
тел/факс: +359 56 841544
e-mail: sales@emko-parquet.com
 
http://emko-parquet.com