КООПЕРАЦИЯ ОБНОВА

 Кооперация ”Обнова“ се намира в централната част на България в с. Черни Осъм, община Троян, на 160 км източно от София.
   Град Троян е разположен в северните склонове на централна Стара планина с вековни букови гори. Това обуславя развитието на дървообработващата и мебелна промишленост, която е традиционна за този край, а населението е пословично със своята трудолюбивост.
   Кооперация ”Обнова“ е основана през 1922 година и е първата фабрика в България за производство на шперплат.

  • Днес предприятието произвежда:
  • развиван буков фурнир
  • рязан мебелен фурнир
  • огънато-слепени детайли
  • бичени масивни детайли за столове

Дървесината за производство се осигурява от собствен дърводобив и наши партньори - доставчици на суровина.

 

Контакти:

Черни Осъм, Община Троян
Председател - тел.:  +359 670/ 6 33 14
Главен счетоводител - тел. +359 6962/ 2415
Снабдяване и пласмент - +359 6962/ 2571
Факс: +359 670/ 92016

E-MAIL:

office@obnova-bg.com
koop_obnova@abv.bg

Web: http://www.obnova-bg.com/