ПАП Технокомерс ЕООД

ПАП Технокомерс ЕООД
ПАП Технокомерс ЕООД
ПАП Технокомерс ЕООД
ПАП Технокомерс ЕООД
ПАП Технокомерс ЕООД
ПАП Технокомерс ЕООД
ПАП Технокомерс ЕООД
ПАП Технокомерс ЕООД

Със своите 31 фирми, 12 завода и 650 представителства по целия свят германският концерн ВАЙНИХ ГРУПЕ е световен лидер в производството на машини за обработка на масивна дървесина. В България той ги доставя още от началото на ХХ век и се ползва с отлично реноме. Опитът от своята над 100-годишна история концернът прилага при проектирането, изработването и поддръжката на тези машини.

 За това изработване се използуват само първокласни материали, детайли, възли и агрегати, като:

- електромотори и електроника от СИМЕНС ;

- шведска стомана ;

- специални вибро- и шумопоглъщащи отливки от легиран чугун и цветни сплави ;

- стоманени торсиони, заимствувани от автомобилите ПОРШЕ ;

- защитни завеси от кевлар, заимствувани от космическата индустрия ;

- високо износоустойчиви покрития Marathon Coating за плотовете, заимствани от газотурбинните двигатели на самолетите ;

- и много други върхови продукти и технологии.

 Машините и съоръженията на ВАЙНИХ ГРУПЕ, както и техните компоненти, се изработват в Германия, Швейцария, Люксембург и Швеция. Те са сертифицирани по най-строгите изисквания на законодателствата в Европейския съюз, САЩ и Япония. С тези машини Вие ще постигнете : 

1.    Много по-висок рандеман при значително понижени производствени разходи.

2.    Нищожно време за пренастройка със запаметяваща система, висока гъвкавост на производството и с това възможността бързо да отговаряте на всевъзможни клиентски изисквания.

3.    Многократно по-висока производителност при много по-малък производствен персонал, а оттук и силно снижена себестойност на продукцията.

4.    Изключителна точност и гладкост на горната повърхност на детайлите. Качество без компромиси!

5.    Много висока експлоатационна надеждност и живот на машините и инструментите. 

6.    Бързо изплащане и висока остатъчна стойност на машините.

7.    Висок престиж пред Вашите клиенти.

8.    Пълно оползотворяване на дървесината. Безотпадни технологии.

9.    Подобряване условията за работа на персонала и опазване на околната среда поради значително намалените шум, вибрации и запрашеност на въздуха.

10. Възможност за механизиране и автоматизиране на зареждането на заготовките и отвеждането на детайлите от машините, както и на междумашинния транспорт и на целия производствен процес.

11. Дистанционна (он лайн) диагностика и пренастройка на машините.

12. Статистическа обработка на резултатите и пълен текущ контрол на производството от офиса Ви. Възможност за прецизно отчитане и планиране за неограничен период от време.

 По такъв начин, инвестирайки в модернизирането на Вашето предприятие с машините, съоръженията и „ноу-хау” от ВАЙ-НИХ ГРУПЕ, Вие ще бъдете конкурентноспособен не само на вътрешния, но и на световния пазар.

Контакти:

Адрес: Софияул. Солун 59, бл.1, офис 4 
Телефон: 02/ 958 64 40; Тел/Факс: 02/ 958 79 50
e-mail: pap@bcci.bg
web site: