Развивай се!

 

 

  

 

БКДМП огранизира безплатни обучения за стартиране на собствен бизнес

Във връзка с изпълнението на проект №BG05M9OP001-1.023-0059 “Старт към успеха“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост организира събития на тема „СТАРТИРАЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС“. Целта на събитията е информиране и мотивиране развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

Пълен текст

Проведе се заседание на Европейската конфедерация на мебелната индустрия /ЕФИК/

Преди броени дни в Брюксел се състоя среща на борда на директорите на Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC – European furniture industry confederation). На срещата присъстваха представители на  мебелната индустрия в Австрия, Германия, Италия, Кипър, Норвегия, Португалия, Унгария, Франция и Холандия. България бе представена от проф.Васил Живков, които бе упълномощен от Управителен Съвет на БКДМП да представлява българския мебелен бранш.

Пълен текст

Програма за насърчаване на международните партньорства

За поредна година БКДМП е стартирала програма за привличане на международни партньори (търговци на едро, търговски агенти, архитекти, дизайнери и други лица) с цел установяване на партньорски отношения с български фирми. В рамките на програмата се поемат разходите за самолетни билети и настаняване на чуждестранни партньори. 

 

 

В рамките на програмата – Hosted Buyers Program 2019 на участниците се поемат:

 

·         Двупосочен самолетен билет от и до София

Пълен текст

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ FESTOOL ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

В демонстрационния център на FESTOOL, пред студенти от специалности „Технология на дървесината и мебелите“ и „Инженерен дизайн“, бе проведена лекция-демонстрация на тема „Иновации при ръчните електроинструменти за производство и монтаж на мебели и изделия от дървесина“.

 

 

Повече от 60 студента имаха възможност да се запознаят с гамата ръчни електроинструменти, предлагани от фирмата, за рязане, шлайфане и пробиване, както и да придобият начални практически умения за работа с тях.

 

Пълен текст

ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ

Инж. Траян Новоселец изнесе публична лекция, пред студенти от Лесотехническия университет, за последните технологични достижения в областта на нанасянето на лакови покрития върху мебелни повърхности. Бяха представени различните методи и технологии за лаконанасяне както върху плоски повърхнини, така и върху 3D повърхнини. Инж. Новоселец с гордост сподели, че по-голямата част от представените последно поколение машини и технологии в областта на лаконанасянето могат да се видят и в мебелни фирми в България.

 

 

Пълен текст

Форум на Професионалното образование в сектора

В продължение на усилената работа на Браншовата камара по отношение развитието на професионалното образование  беше организиран форум, на които бяха поканени представители на всички заинтересовани страни.

 

Пълен текст

Годишни награди на бранша 2018

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост награди фирми - членове на Камарата, с цел да бъдат насърчени и популяризирани добрите примери и постиженията им.

В рамките на Годишна конференция на браншовете Мебелно производство и Дървообработване 2018 г. се състоя официална церемония по връчване на наградите. Събитието се проведе в парк хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив.

 

Бяха отличени 17 фирми - членове на БКДМП, от които наградени с плакет и грамота - 6 фирми за постигнати добри резултати в следните категории:

Пълен текст

Годишна конференция на бранша 2018

На 16 ноември 2018г. в парк – хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив се проведе седмата поред Годишна конференция на браншове Дървообработване и Производство на мебели, на която присъстваха над 120 управители и собственици на най-представителните фирми във сектора, директори на Професионални гимназии и представители на ръководството на Лесотехническия университет.

 

Конференцията бе открита от г-н Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП.

Пълен текст

Проведе се обучение "Кои са принципите и инструментите за високо ефективно производство с минимално време от поръчка до доставка?"

На 01 и 02 ноември БКДМП проведе обучение за своите членове, на тема "Кои са принципите и инструментите за високо ефективно производство с минимално време от поръчка до доставка?". Събтието бе проведено с теоритичнана и практическа насоченост, като участваха 16 представители на фирми.

Обучението е първото от поредицата обучения за оптимизация на производството. Чрез организирането и провеждането на обучения Камарата цели развитието на своите членове.

Пълен текст