Развивай се!

 

 

  

 

Проведе се втората финансирана от БКДМП учебна визита

 

 

На 27 октомври 2017 г. се проведе втората учебнa визитa за студентите от факултет Горска промишленост, ЛТУ.

 

 

Петдесет първокурсници от  университета посетиха три мебелни предприятия – членове на БКДМП, заедно с преподаватели от ЛТУ и представител на екипа на БКДМП.

 

 

Студентите имаха възможността да се запознаят с историята, производствения процес и впечатлителните крайни изделия на фирмите:

 

 

-              ТЕД-БЕД ЕАД

-              Ретро М ООД

-              Валинор ООД

 

 

По време на втората учебна визита, студентите активно се включиха чрез задаване на въпроси към представителите на фирмите и участие в отворени дискусии, които допълнително ги мотивираха и обогатиха с нови знания.

 

 

Добре знаем, че за прилагането на дуално обучение и успешното развитие на студентите най- важен е бизнесът.

Благодарим на фирмите - членове на БКДМП, които съдействаха за реализирането на кампанията за провеждане на учебни визити за бъдещите кадри в бранша.