Развивай се!

 

 

  

 

Проведе се среща „Търговци – Производители“

 

На 30 юни 2017 г., в гр. Пловдив, БКДМП организира среща „Търговци –Производители“ за мебелния бранш, на която присъстваха над 43 представители на фирми.

 

Събитието започна със семинар на тема: „Брандът - успешен залог за съвместна работа на търговци и производители“, по време на който участниците заявиха необходимостта от брандиране на продуктите, с цел изграждане на българска марка. 

 

След семинарната част се откри началото на срещата между търговци и производители.

 

Двете страни дебатираха подлежащите за разглеждане въпроси, заложени в Програмата:

 

-          Лоялна и нелоялна конкуренция, законови норми за промоции;

-          Марж на търговските фирми - малки, средни и големи;

-          Посочване на фирмата – производител на етикета в търговския обект;

-          Търговски отстъпки от производители към търговци;

-          Регламент за неустойки при забавяне на плащания – начини и форма на разплащане;

-          Принципни % отстъпки минимум – максимум от производители към търговци;

-          Даване на прогнозни количества от търговци за период минимум 3-6 месеца за производство;

-          Доставка и добив на дървен материал и

-          Междуфирмена задлъжнялост

 

Представителите на фирмите взеха активно участие и обсъдиха допълнително належащи за решаване проблеми в сектора. С цел ползотворното протичане на срещата участие взе и юрисконсулт - адв. Виктория Маринчева по правните въпроси.  

 

 

Източник: БКДМП