Развивай се!

 

 

  

 

Успешните фирми

На 29 май 2017г., в гр. Пловдив се проведе Финансирано от БКДМП обучение на тема: „ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ“, водено от лектор г-н Любомир Гетов - Another Point Advisers.

 

В обучението се включиха над 30 участника - представители на фирми както от дървообработващия, така и от мебелния бранш. 

 

Фирмите се включват все повече във финансираните обучения на Камарата, което показва тяхното нарастващо желание за развитие. За пореден път членовете успяха да докажат повишаването на своите управленски умения чрез дискутиране и споделяне на добри практики. 

 

Камарата ще продължава да финансира обучения за успешното развитие на фирмите, както и семинари, бизнес срещи, търговски мисии и други събития.