Развивай се!

 

 

  

 

България е избрана за член на Съвета по правата на човека за 2019-2021 г.

Със 180 гласа „за“ от общо 188 гласуващи Общото събрание на ООН избра България за член на Съвета по правата на човека към Организацията. От 1 януари 2019 г. държавата ни се присъединява към дейността на други 46 страни – членки на Съвета. Мандатът ѝ ще продължи 3 години.

 

 

Пълен текст

Проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2019-а

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година. Предвижда се от 1 юли догодина пенсиите да се увеличат с 5,7 на сто, а таванът на всички пенсии да се повиши от 910 на 1200 лева.

 

 

За година се предвижда увеличение на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лева. Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще е 560 вместо сегашните 510 лева.

 

 

Пълен текст

Стартира „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“

На 15.10.2018г. – понеделник ИАНМСП стартира процедура по набиране на проектни предложения по BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“.

 

Официалният старт по набиране на проектни предложения по Ваучерната схема ще бъде даден с пресконференция на 15.10.2018 г. от 9.00ч. в сградата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на ул. „Леге“  № 2-4 , гр. София.

Пълен текст

Oтпуснати си около 150 млн. лева за ремонт на пътища

Правителството отпусна 150 млн. лева като допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонтно-възстановителни дейности по републиканската пътна мрежа.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходи или трансфери по централния бюджет за 2018 г. Те са за ремонт на пътни отсечки от републиканската мрежа с обща дължина приблизително 480 км и съоръжения по тях.

 

 

Пълен текст

Бизнесът праща съвети към правителството за бюджет 2019

За балансиран бюджет 2019 настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Работодателите препоръчват на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг.

 

При икономически растеж трябва да се извършват реформи и да се увеличават резервите, а не да се формират бюджетни дефицити. Планирането на бюджетните приходи трябва да бъде правено реалистично, след оценка на всички фактори, които биха повлияли на размера им.

 

Пълен текст

Бизнесът е против увеличаването на МОД

Работодателските организации са против повишаването на максималния осигурителен доход и отказа от отпадане на тавана за новите пенсии догодина.

 

 

Припомняме, че отказът от отпадане на тавана за новите пенсии от началото на 2019 г. и повишаването на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. се очаква да бъдат заложени в държавния бюджет и бюджета на ДОО за догодина.

 

 

Пълен текст

Национален щанд на международно изложение iMM Cologne 2019

Уважаеми колеги,

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ организира Национален щанд на международното изложение iMM Cologne 2019, гр. Кьолн, Германия, което ще се проведе в периода 14-20 януари 2019 г.

 

 

Пълен текст

Oсигуряване на политики за ускоряване на икономиката чрез Бюджет 2019

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за балансиран бюджет и препоръчва на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг. Бюджет 2019 да бъде изготвен така, че да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното осигуряване.

 

 

Пълен текст

Покана за участие в обучение на тема "Анти - робот"

Уважаеми членове,

 

БКДМП организира еднодневно обучение „АНТИ – РОБОТ“, което ще се проведе на 26.10.2018 г., в гр. Сливен. 

 

Проект на програма:

- Разликата между факти и мнения

- Разбиране - какво е истинско разбиране

- Отговорност - какво е отговорност и как да не ни е страх от нея

- Размяна – кои са основните условия за успех

Пълен текст

Стокообменът между България и Република Корея отбелязва ръст от около 80%

„Стокообменът между България и Република Корея през първите шест месеца на 2018 г. е на стойност близо 135 млн. щ. д., което е 80% увеличение спрямо същия период на 2017 г. В това число 40.5 млн. щ. д. износ от България и 94.2 млн. щ. д. внос от Корея“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по случай отбелязването на Националния празник на Република Корея.

 

Пълен текст