Развивай се!

 

 

  

 

На по чаша кафе с новите ни членове

Днес на 27 юни 2018г., в офиса на БКДМП, се състоя втората среща, във връзка с кампанията: „На по чаша кафе с новите ни членове“.

 

 

За екипа на БКДМП беше удоволствие да бъде домакин на една неформална среща - по чаша кафе, по време на която да предаде лично сертификат за членство в организацията и да разкаже за възможностите, от които фирмите могат да се възползвате като членове на организацията.

 

 

Пълен текст

България ще въведе напълно електронни обществени поръчки през 2021 г.

Очаква се цялостно провеждане на обществените поръчки по електронен път да стартира в началото на 2021 г. Така страната ни няма да спази дадения от Еврокомисията срок за всички страни членки да въведат до 18 октомври тази година централизирани електронни платформи, чрез които да се провеждат всички етапи на обществените поръчки - от обявяването на търговете, през оценката на офертите, до сключването на договорите с избраните изпълнители и разплащането с тях.

 

Пълен текст

Резултати от проведените анкетни проучвания - Обучения БКДМП 2018

През първата половина на 2018г., БКДМП проведе четири обучения, в които участие взеха 57 фирми. Представителите на фирмите определят обученията като успешни и ефективни.

 

 

На фигурата са показани резултатите от провелата се анкета за обратна връзка с участниците в обученията. Мнозинството от анкетираните – 98,41% са отговорили, че обученията са били на достъпно за тях ниво, с достатъчна практическа насоченост – 91%.

 

 

Пълен текст

Министър Караниколов: Икономическият растеж в България е над средния за Европейския Съюз

През първото тримесечие на годишна база данните показват нарастване на равнището на БВП в България с 3.6%, при 2.4% за ЕС. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов в изказването си на Първия Пловдивски икономически форум.

 

 

Пълен текст

Фирмите подават финансовите си отчети до 2 юли

До 2 юли 2018 г. включително фирмите имат време да подадат годишните си финансови отчети (ГФО), съобщиха от Агенцията по вписванията.

 

Документите могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на Националната агенция за приходите в София. Във фронт офиса на Агенция по вписванията в София работят допълнителен брой гишета за приемане на заявления за годишни финансови отчети.

 

Пълен текст

Нови възможности по норвежки финансов механизъм

В Българска стопанска камара бе проведено информационно събитие, част от поредицата събития за разясняване на механизмите на наскоро обявената за България Програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия", част от норвежкия финансов механизъм. Програмната схема за периода 2014 – 2021 г. е на стойност 28.5 милиона евро.

 

 

През новия финансов период в България ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия (МСП) в сферата на зелените иновации и бизнеса.

 

 

Пълен текст

България и Молдова вече ще си обменят работна ръка

Подписаният между двете страни документ регламентира наемането на работници за срок до максимум 3 години. България и Молдова вече ще си обменят работна ръка. Това става възможно чрез подписаната Спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете страни. Документът, който беше подписан от българския и молдовски социални министри Бисер Петков и Светлана Чеботари, регламентира наемането на молдовски работници в България и на български в Молдова за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години.

Пълен текст

Радосвет Радев бе избран за изпълнителен председател на Българска стопанска камара

На заседание Управителният съвет на БСК избра за изпълнителен председател на камарата Радосвет Радев - изпълнителен директор на "Дарик радио" АД.

 

Радосвет Радев е роден на 21 юли1960 г.

 

Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ.

 

Работил е последователно в Софийски градски съд и в Програма „Христо Ботев” на Българското национално радио.

 

 

Пълен текст

Фирмите – с нови познания за преговорните процеси и управлението на търговски екипи

На  15 юни 2018 г. в к.к. „Св.св. Константин и Елена”, Варна, се проведе обучение, организирано за  фирмите – членове на БКДМП, на тема: „Бизнес комуникация и преговорен процес. Управление на търговски екипи и процеси в експортно ориентирани компании”.

 

 

 

 

Представителите на фирмите бяха подробно запознати с видовете бизнес комуникация и всички негови пътища за общуване, както успешната форма на общуване при преговорите и управлението на екипи.

 

Пълен текст

Проведе се четвъртото обучение за преподаватели от Професионалните гимназии

На 14 юни 2018 г. БКДМП организира четвърто за годината обучение, за учители от Професионалните гимназии.

Над 40 учители от Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" - гр. Варна, се включиха в представените от г-н Любомир Гетов насоки за атрактивното представяне на едно учебно заведение.

 

Обучението завърши със запознаване на участниците с основни мотивиращи фактори за младото поколение – ключово познание за привличане на нови кадри за бизнеса.

 

Пълен текст