Развивай се!

 

 

  

 

Кръговата икономика бе основна тема на конференцията "Да печелим от отпадъци"

БКДМП взе участие в конференцията: „Да печелим от отпадъци“, която се състоя на 14 юни т. г., в София.

 

 

По време на форума бяха представени успешно реализирани  проекти и добри практики от близо 15 представители, на следните теми:

 

 

- Промените в нормативната база в страната, както и тази в ЕС;

 

Пълен текст

Внос и износ на мебелни продукти в периода 2013-2017 г.

В отчетения период 2013-2017 г. се наблюдава икономически растеж в сектор мебели, с изключение на 2015 г.

 

Въпреки това, през целия период се наблюдава сравнително запазващо се отношение между износ и внос, с търговски излишък от около 100 %.

 

През последната 2017 г. е отчетен ръст от 7 % в износа и 12 % във вноса на мебелни продукти.

 

Пълен текст

Общо отчетно-изборно събрание на БКДМП

На 08 юни 2018 г. /петък/, от 13.00 часа, в гр. Пловдив, се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост. 

 

при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад-отчет за 2017 г. на Управителния съвет;

2.Доклад-отчет за 2017 г. на Контролния съвет;

3.Разискване  и приемане на докладите, изменения и допълнения в Устава;

4.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;

5.Състояние на сектора;

Пълен текст

ИАНМСП - партньор на Балканската конференция

„Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия/ИАНМСПИ/ е партньор на Балканската конференция, защото ние вярваме, че тя ще засили диалога между бизнеса и администрацията и държавата.  Това и една от приоритетните цели на ИАНМСП, защото сме уверени, че точно това е и пътя за едно ползотворно партньорство, което да подобри бизнес средата, да подпомогне иновационната активност и да повиши предприемаческия дух на малките и средни предприятия .

Пълен текст

Запитване от македонска търговска компания

Уважаеми членове на БКДМП,

 

 

 

В офиса на Камарата постъпи запитване от македонска търговска компания, която търси сътрудничество с български мебелни производители.

Компанията търси малки мебели (без кухни и спални) като за момента са се насочили основно към разглобяеми изделия.

 

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с г-н Ивайло Тодоров, Мениджър проучване на пазари на следните контакти за връчка:

 

 

Пълен текст

Контактна борса в рамките на „Балканска конференция на МСП – София 2018“

На 7 юни 2018 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) организира контактна борса в рамките на „Балканска конференция на МСП – София 2018“.

 

„Балканска конференция на МСП – София 2018“, която ще се проведе в унисон с Българското председателство на Съвета на ЕС, е с мото „Успех = Иновации + Пазари + Финанси + Дигитализация“ и ще протече по иновативен и ползотворен за бизнеса начин.

 

Пълен текст

Българският износ за Великобритания се е удвоил за последните десет години

Българският износ за Великобритания отбелязва устойчив ръст през последните години надхвърляйки 650 млн. евро през 2017 г. Това е почти двойно увеличение в сравнение с 2007 г. и над три пъти ръст в сравнение с годините преди приемането ни в ЕС. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с Грег Хендс, заместник-министър на икономиката на Великобритания.

Пълен текст

Японският посланик посети Българската стопанска камара

В Българска стопанска камара (БСК) се състоя среща с Негово превъзходителство г-н Масато Ватанабе и секретаря по икономически въпроси към посолството на Япония в Република България - г-н Хитоши Хатта.

 

 

От страна на БСК в срещата участваха г-н Камен Колев – зам.-председател, и г-н Веселин Илиев - гл. директор „Международно икономическо сътрудничество”.

 

Пълен текст

Финансов одит на Браншова Камара на дървообработващата и мебелната промишленост и Техномебел България ЕООД

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БКДМП,

 

 

 

 

Финансовият годишен одит на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ и Техномебел Българи ЕООД за 2017 година е приложен на следните два документа:

 

 

 

ОДИТ_БКДМП

 

ОДИТ_ТМ

Пълен текст

Бизнесът прогнозира ръст на икономиката от 4.2%

Българската икономика може да отчете 4.2% икономически ръст, ако се решат проблемите с липсата на работна ръка. Това каза председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал на България Васил Венев по време на семинар относно политиката за сближаване на ЕС в София.

В първото тримесечие на годината отбелязаният ръст е 3,5%. В сравнение с останалите средноевропейски държави, България се развива с 50% по-бързо. „България изпълнява устойчиво всички критерии за влизането й в Еврозоната, което би я укрепило, а не отслабило”, каза още Велев.

Пълен текст