Развивай се!

 

 

  

 

БКДМП стартира безплатни обучения за членовете си

На 18 септември 2013 г. ще се проведе първото обучение от програмата на Камарата, което  цели повишаване на компетенциите по отношение на човешките ресурси и организация на работата. Обучението ще се реализира с подкрепата на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА. За допълнителна информация, моля да се свържете с екипа на БКДМП.

Пълен текст

Публично обсъждане на проекта на споразумение за партньорство на РБългария за 2014-2020г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. През м. март 2012 г.

Пълен текст

Бизнес активността в еврозоната се разшири за пръв път от 18 месеца

Бизнес активността в еврозоната се е разширил за пръв път от 18 месеца през юли, макар и съвсем слабо, сочи изследване на базирания в Лондон институт Markit, цитирано от Ройтерс. Макар че новите поръчки през миналия месец отново са намалели, темпото на спад е най-слабото от август 2011 г. досега.

Пълен текст

Демография на предприятията

През 2011 г. в България са действали 319 937 активни предприятия, което е с почти 1.2% по-малко в сравнение с предходната 2010 година. Това сочат публикуваните данни на НСИ. Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2007 - 2011 г.) имат активните предприятия с 0 наети лица. През 2011 г. техният брой е 140 119 и съставлява 43.8% от всички активни предприятия. В следващата група „1-4 наети” попадат 127 657 предприятия, или 39.9% от общия брой за 2011 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“.

Пълен текст

EUTR - регламент на ЕС за борба с търговията с незаконно добития дървен материал

Браншовата камара на ДМП организира безплатен семинар на тема: Новият регламент на ЕС за борба с търговията с незаконно добития дървен материал. Форумът ще се проведе на 22 август 2013г. от 13.00ч., в конферентната зала на Парк и СПА х-л Екзотик, Община Родопи - гр. Пловдив, с. Марково, м. Исака № 44, http://hotel-exotic.com/index.html

Лектори на семинара са г-н Андре де Боер, зам. Председател на Европейската федерация за търговия с дървесина и господата Кристиян Слот, и Михаел Якобсен представители на NEPCon. Осигурен е консекутивен превод.

Пълен текст

ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОРА

Дизайн за Интериора

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в първия форум „Дизайн за интериора“. Събитието се организира от БКДМП, СБХ и САБ и ще се проведе под патронажа, и със съдействието  на Министерство на културата.

Мотото на мероприятието е „Вече всичко в интериора е продукт на дизайна“ и има за цел да събере на едно място архитекти, интериорни дизайнери, художници, строители и всички свързани с областта на дизайна за интериора.

Пълен текст

Лек спад записват цените на производител в промишлеността през юни

Цените на производителите на вътрешния пазар замръзнаха през юни, сочат данните на НСИ

Общият индекс на цените на производител в промишлеността отчита спад – от 0,1% на годишна база и от 0,3% на месечна база, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за юни.

Спрямо май 2013 година по-съществено е намалението на цените в добивната промишленост (-4,5%) и в преработващата промишленост (-0,2%). По-ниски са цените в сектора  производство на основни метали (- 2,2%), обработката на кожи (-1,8%) и производството на химични продукти (-1,7%).

Пълен текст

Работодателите ще получават средства за наемането на млади хора, реши Народното събрание

С подкрепата на всички парламентарни групи депутатите приеха днес на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта.

Промените целят да стимулират работодателите да наемат млади хора на работа, които влизат за първи път на трудовия пазар. Държавата ще плаща за определен период от време - от 6 до 18 месеца, част от осигурителните вноски за сметка на работодателя срещу задължението за продължаване на трудовия договор на работника за още една година.

Пълен текст

Бизнес климатът се подобрява през юли

Общият показател на бизнес климата през юли 2013 година се повишава с 1,4 пункта спрямо равнището си от юни, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Основната причина са добрите настроения на мениджърите от отраслите „промишленост“ и „търговия на дребно“.

Пълен текст