Развивай се!

 

 

  

 

Учебна визита за студентите от ЛТУ, финансирана от БКДМП – област София

На 10 ноември 2017 г. се проведе третата учебна визита за студентите от факултет Горска промишленост, ЛТУ.

 

С броя от предходните две учебни визити, първокурсниците посетиха общо десет предприятия на фирми – членове на БКДМП, в рамките на един месец.

 

Студентите имаха възможността да се запознаят с историята, производствения процес, настоящите и бъдещи проекти на фирмите:

 

 

-            „Валди“ ООД

-            „Зора стил“ ООД

-            „Мим България“ АД

 

 

По време на третата учебна визита, студентите активно участваха чрез задаване на въпроси към представители на фирмите и включване в отворени дискусии, които допълнително ги мотивираха и обогатиха с нови знания.

 

 

Добре знаем, че за прилагането на дуално обучение и успешното развитие на студентите най- важен е бизнесът.

Благодарим на фирмите - членове на БКДМП, които съдействаха за реализирането на кампанията за провеждане на учебни визити за бъдещите кадри в бранша.