Развивай се!

 

 

  

 

БКДМП взе участие в социалния диалог на 13 юни 2017 г., Брюксел

 

На 13 юни 2017г. в Европейската комисия, гр. Брюксел, се проведе социален диалог с участие на всички европейски асоциации за производство на мебелни синдикати.

 

 

 

В срещата взеха участие представители на екипа на БКДМП.

 

 

 

Разгледани бяха възможности за конференция, по повод обсъждане на единни критерии за:

 

 

 

-          дървесен прах в предприятията от бранша;

-          доклад за изискванията за пожароустойчивост  в производството на мебели;

-          кампания за осигуряване на безопасен и здравословен труд и

-          проблема със застаряващата работна сила в сектора

 

 

В социалния диалог участие взеха:

 

 

 

           -          Конфедерация на Европейските мебелни индустрии /EFIC/;

           -          Представители на Европейската комисия;

           -          Европейската федерация на работниците от строителството и дървообработването /FETBB/ и

           -           Европейската федерация на производителите на мебели /UEA/

 

 

 

 

Източник: БКДМП