Развивай се!

 

 

  

 

ЕКСПОРТ

БКДМП съвместно с държавни институции организира среща на българските производители на мебели с водеща британска компания. Изпращайте Вашите материали на e – mail: office@timberchamber.com  и на адрес: 1303, гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5, не по-късно от 11 февруари 2013г. Срещата с представителите на фирмата е планирана за края на м. февруари.

Пълен текст

Нова фейсбук страница на БКДМП

Нова фейсбук страница на БКДМП

Професионалната комуникация изисква БКДМП да има не личен профил, а страница. Това ще улесни споделянето на информация, както и обратната връзка с обществеността.

Пълен текст

Среща с ЛТУ

Ръководството на БКДМП проведе среща с представители на  Лесотехническия Университет, на която бяха обсъдени техническите параметри и възможностите за създаване на изпитвателна лаборатория.  Съвместно с ръководството на Университета бяха уточнени и подробностите за стажантските практики.

Пълен текст

Среща със сдружението на общините

Изпълнителният директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева се срещна с ръководството на Националното Сдружение на Общините в РБългария .

На срещата бяха обсъдени  възможностите за съвместни инициативи, сред които участие в проекти, обществени поръчки и др.

Пълен текст

Заседание на Управителния съвет

На 1 февруари в гр. Велинград се проведе първото за 2013г. заседание на УС на БКДМП. След заседанието  Председателят на БКДМП г-н Стоян Стоянов, членовете на УС и КС на БКДМП се срещнаха с фирми от гр. Велинград, гр. Ракитово и региона.

Пълен текст

Срещна с главния секретар на министър Делян Добрев

снимка DarikNews.BG

Ръководството на БКДМП се срещна с главния секретар на кабинета на министър Делян Добрев.
Обсъдени бяха редица възможности за подпомагане на браншове Мебелно производство и Дървообработване, сред които
подкрепа за изложбите Техномебел и Светът на мебелите, програмата Проверени български мебели, участията в международни специализирани изложби .

Пълен текст

ЕВРОПРОГРАМИ

Актуални ЕВРОПРОГРАМИ

На 15 и 16.01.2013г. в офиса на БКДМП ще организираме информационни дни свързани с кандидатстване за финансиране към европрограмите.
За членове на Камарата участието е безплатно. За да бъдат ефективни, консултациите ще бъдат индивидуални за всяка фирма.
Ще имате възможност да отправите към специалисти по ОП"Конкурентоспособност" и ОП "Човешки ресурси" въпроси, които Ви касят конкретно. При интерес, моля да попълните регистрационната форма и да я изпратите на имейл: technomebel@timberchamber.com до 22.12.2012г.

Пълен текст

ТЕХНОМЕБЕЛ И СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ

СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ

√ Нови преференциални цени за членове на БКДМП
√ Потвърдени посещения на чуждестранни бизнес организации
√ Нова визия
√ Нова рекламна кампания

Пълен текст

ПЪРВА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БРАНША!

Председателя на УС на БКДМП, г-н Стоян Стоянов

На 30 ноември и 1 декември 2012г. в гр. Пловдив се проведе Първата Годишна конференция на бранша.
За двата дни форумът събра в конферентната зала на хотел „Империал” повече от 160 собственици и управители на фирми свързани с двата сектора и участващи пряко или косвено в производството, търговията, логистиката и обслужването на бранша.

Пълен текст