Развивай се!

 

 

  

 

Официално връчване на Годишни награди 2017

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост награди фирми - членове на Камарата, с цел да бъдат насърчени и популяризирани добрите примери и постиженията им.

В рамките на Годишна конференция на браншовете Мебелно производство и Дървообработване 2017 г. се състоя официална церемония по връчване на наградите. Събитието се проведе в Интерхотел Велико Търново.

Бяха отличени 23 фирми - членове на БКДМП, от които наградени с плакет и грамота - 8 фирми за постигнати добри резултати в следните категории:

 

 

Пълен текст

Шеста Годишна конференция на браншове Мебелно производство и Дървообработване

На 17 ноември 2017 г. в гр. Велико Търново /х-л Интерхотел Велико Търново/ се проведе шестата поредна Годишна конференция на браншове Мебелно производство и Дървообработване - най-мащабният форум, който събира на едно място представители на бранша, външни експерти и специалисти и дава възможност за установяване на нови партньорства, и обмен на полезна информация.

 

Участие взеха над 150 представители на предприятия от бранша, както и на партньорски за БКДМП организации от частния и публичния сектор.

 

Пълен текст

Учебна визита за студентите от ЛТУ, финансирана от БКДМП – област София

На 10 ноември 2017 г. се проведе третата учебна визита за студентите от факултет Горска промишленост, ЛТУ.

 

С броя от предходните две учебни визити, първокурсниците посетиха общо десет предприятия на фирми – членове на БКДМП, в рамките на един месец.

 

Студентите имаха възможността да се запознаят с историята, производствения процес, настоящите и бъдещи проекти на фирмите:

 

 

-            „Валди“ ООД

Пълен текст

БКДМП организира три регионални срещи

В рамките на един месец, БКДМП организира три регионални срещи за фирмите в гр. Варна, Търговище и София.

 

Цел на срещите е запознаване с текущите нужди на бранша, условията и бизнес средата в регионите, както и представяне на актуалните проблеми, които да се превърнат в направление за набелязването на конкретни мерки и дейности от страна на Камарата.

 

Форумът подпомага освен за разрешаването на проблемите в бранша и за установяването на контакти и сътрудничество между фирмите.

 

 

Пълен текст

Предложения за фирми - членове на БКДМП от в. „Борба“ и в. „Янтра днес“

 

 

Уважаеми членове,

 

Във връзка с предстоящата Годишна конференция, до БКДМП постъпи предложение от в. „Борба“ и в. „Янтра днес“ за публикуване на рекламни карета на членове на организацията в двете медии, интервю с представител на фирмата и отразяване на новината в сайта на вестниците.

 

 

Относно предложенията за промоционална цена за рекламна публикация и други въпроси от Ваша страна можете да се свържете с следните контакти за връзка:

 

Пълен текст

Проведе се втората финансирана от БКДМП учебна визита

 

 

На 27 октомври 2017 г. се проведе втората учебнa визитa за студентите от факултет Горска промишленост, ЛТУ.

 

 

Петдесет първокурсници от  университета посетиха три мебелни предприятия – членове на БКДМП, заедно с преподаватели от ЛТУ и представител на екипа на БКДМП.

 

 

Студентите имаха възможността да се запознаят с историята, производствения процес и впечатлителните крайни изделия на фирмите:

 

 

Пълен текст

БКДМП взе участие в социалния диалог на 26 октомври 2017, Брюксел

За трети път представители на екипа на БКДМП взеха участие в провелия се, последен за годината, социален диалог, на 26 октомври 2017г. в Европейската комисия, гр. Брюксел. Участие в диалога взеха и всички европейски асоциации за производство на мебели и дървообработване, както и секторните синдикати.

 

 

Пълен текст

Стартира International Design Award 2018

 

 

Под мотото „Fascin[action] – вдъхновени от решения“ („Fascin[action] – Fascinated by solutions”) е в разгара си подготовката за един от най-големите дизайнерски конкурси за студенти в света - International Design Award 2018, при който се търсят иновативни идеи и визии в сферата на мебелния дизайн и мебелостроенето. International Design Award се организира от двама водещи доставчици в бранша - Hettich и Rehau.

 

 

Пълен текст