Развивай се!

 

 

  

 

Агенцията по вписванията спешно купува допълнителна памет за съхранение на данни

Агенцията по вписванията обяви спешна поръчка за купуване на допълнителна памет за съхранение на данни.

 

 

В момента Агенцията по вписванията разполага с 30 терабайта свободно пространство, което намалява с бързи темпове - с около терабайт и половина на ден. Това означава, че в рамките на около 20 дни дисковото пространство ще свърши, а това може да доведе до спиране на базите данни на регистрите.

 

Пълен текст

Таванът на пенсиите остава, но се повишава за всички от 1 юли

Действащата норма в Кодекса за социално осигуряване предвижда таванът на пенсиите да отпадне за пенсиите, отпуснати от 2019 г., а съответно да се повиши на 40% от максималния осигурителен доход за отпуснатите до края на 2018 г. Това каза в студиото на Сутрешния блок на БНТ социалният министър Бисер Петков. По думите му, в одобрения вчера от Надзорния съвет на НОИ проектобюджет за следващата година е предложена промяна, която предполага запазване на тавана за всички пенсии - нови и стари, като се повишава размерът на този таван. Това ще стане от 1 юли 2019 г.

Пълен текст

Обява за Изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ е сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на бранша и членовете си.

 

Отговорности:

  • Подпомага дейността на УС при организирането на тяхната работа.

  • Осъществява контакт и води кореспонденция с членовете на браншовата камара и трети лица.

Пълен текст

България е избрана за член на Съвета по правата на човека за 2019-2021 г.

Със 180 гласа „за“ от общо 188 гласуващи Общото събрание на ООН избра България за член на Съвета по правата на човека към Организацията. От 1 януари 2019 г. държавата ни се присъединява към дейността на други 46 страни – членки на Съвета. Мандатът ѝ ще продължи 3 години.

 

 

Пълен текст

Проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2019-а

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година. Предвижда се от 1 юли догодина пенсиите да се увеличат с 5,7 на сто, а таванът на всички пенсии да се повиши от 910 на 1200 лева.

 

 

За година се предвижда увеличение на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лева. Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще е 560 вместо сегашните 510 лева.

 

 

Пълен текст

Стартира „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“

На 15.10.2018г. – понеделник ИАНМСП стартира процедура по набиране на проектни предложения по BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“.

 

Официалният старт по набиране на проектни предложения по Ваучерната схема ще бъде даден с пресконференция на 15.10.2018 г. от 9.00ч. в сградата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на ул. „Леге“  № 2-4 , гр. София.

Пълен текст

Oтпуснати си около 150 млн. лева за ремонт на пътища

Правителството отпусна 150 млн. лева като допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонтно-възстановителни дейности по републиканската пътна мрежа.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходи или трансфери по централния бюджет за 2018 г. Те са за ремонт на пътни отсечки от републиканската мрежа с обща дължина приблизително 480 км и съоръжения по тях.

 

 

Пълен текст

Бизнесът праща съвети към правителството за бюджет 2019

За балансиран бюджет 2019 настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Работодателите препоръчват на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг.

 

При икономически растеж трябва да се извършват реформи и да се увеличават резервите, а не да се формират бюджетни дефицити. Планирането на бюджетните приходи трябва да бъде правено реалистично, след оценка на всички фактори, които биха повлияли на размера им.

 

Пълен текст

Бизнесът е против увеличаването на МОД

Работодателските организации са против повишаването на максималния осигурителен доход и отказа от отпадане на тавана за новите пенсии догодина.

 

 

Припомняме, че отказът от отпадане на тавана за новите пенсии от началото на 2019 г. и повишаването на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. се очаква да бъдат заложени в държавния бюджет и бюджета на ДОО за догодина.

 

 

Пълен текст

Национален щанд на международно изложение iMM Cologne 2019

Уважаеми колеги,

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ организира Национален щанд на международното изложение iMM Cologne 2019, гр. Кьолн, Германия, което ще се проведе в периода 14-20 януари 2019 г.

 

 

Пълен текст