Развивай се!

 

 

  

 

Бизнесът е против увеличаването на МОД

Работодателските организации са против повишаването на максималния осигурителен доход и отказа от отпадане на тавана за новите пенсии догодина.

 

 

Припомняме, че отказът от отпадане на тавана за новите пенсии от началото на 2019 г. и повишаването на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. се очаква да бъдат заложени в държавния бюджет и бюджета на ДОО за догодина.

 

 

Пълен текст

Национален щанд на международно изложение iMM Cologne 2019

Уважаеми колеги,

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ организира Национален щанд на международното изложение iMM Cologne 2019, гр. Кьолн, Германия, което ще се проведе в периода 14-20 януари 2019 г.

 

 

Пълен текст

Oсигуряване на политики за ускоряване на икономиката чрез Бюджет 2019

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за балансиран бюджет и препоръчва на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг. Бюджет 2019 да бъде изготвен така, че да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното осигуряване.

 

 

Пълен текст

Покана за участие в обучение на тема "Анти - робот"

Уважаеми членове,

 

БКДМП организира еднодневно обучение „АНТИ – РОБОТ“, което ще се проведе на 26.10.2018 г., в гр. Сливен. 

 

Проект на програма:

- Разликата между факти и мнения

- Разбиране - какво е истинско разбиране

- Отговорност - какво е отговорност и как да не ни е страх от нея

- Размяна – кои са основните условия за успех

Пълен текст

Стокообменът между България и Република Корея отбелязва ръст от около 80%

„Стокообменът между България и Република Корея през първите шест месеца на 2018 г. е на стойност близо 135 млн. щ. д., което е 80% увеличение спрямо същия период на 2017 г. В това число 40.5 млн. щ. д. износ от България и 94.2 млн. щ. д. внос от Корея“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по случай отбелязването на Националния празник на Република Корея.

 

Пълен текст

Конференция за иновациите в горската промишленост и инженерния дизайн

В периода 27-29.09.2018 г., Факултет Горска промишленост от ЛТУ организирана 9-та международна научна и техническа конференция: “ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН”.

 

 

 

Участие взеха представители на 8 страни: България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Словакия, Хърватия и Македония, които се включиха с над 40 научни презентации.

 

 

 

10-ата Международна техническа конференция ще се проведе през 2020. г.

 

Пълен текст

Посещение на изложение Furniture Istanbul 2018

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ в партньорство с турската организация за панаири CNR EXPO, предлага възможност за посещение на мебелното изложение Furniture Istanbul 2018 - http://furnitureistanbul.com.tr/index.aspx?ln=2 , в периода 06 - 11 ноември 2018 г., в гр. Истанбул, Турция.

 

Предложението включва поемане на разходи, за представител на фирма:

 

  • До 2 нощувки

Пълен текст

Министерството на икономиката подкрепя ускоряването на работата за членството в ERM II и еврозоната

Чакащите за влизане в еврозоната и последващото членство в нея ще доведат до повишаване на кредитния рейтинг и ще донесат след себе си редица перспективи в полза на бизнеса. Тази идея лансира заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция на тема „Бъдещето на икономическия паричен съюз“. 

 

Пълен текст

Влизането на агенти във фирми е нарушение на принципа на правовата държава

Решението агенти на ДАНС на прикритие да влизат във фирмите без знанието на собственика, нарушава принципите на правовата държава. Това обяви от името на бизнеса председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев:

 

Пълен текст

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.023 - „Подкрепа за предприемачество“.

 

Пълен текст