Развивай се!

 

 

  

 

Влизането на агенти във фирми е нарушение на принципа на правовата държава

Решението агенти на ДАНС на прикритие да влизат във фирмите без знанието на собственика, нарушава принципите на правовата държава. Това обяви от името на бизнеса председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев:

 

Пълен текст

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.023 - „Подкрепа за предприемачество“.

 

Пълен текст

Икономическа зона Свиленград със свален статут на „свободна зона“

Статутът на „Свободна зона – Свиленград“ като „свободна зона“ бе свален с решение на Министерския съвет от средата на септември т.г. Това означава, че терените там вече ще може и да се продават на инвеститори, а не само да се отдават под наем, което е и сред основните изисквания на повечето компании, които планират да позиционират трайно бизнеса си в България.

 

 

Пълен текст

Кадри се търсят основно от малките фирми

Всяка десета българска фирма търси персонал, показва ново проучване на пазара на труда.

10% от компаниите ще наемат нови служители до края на годината, а около 3 на сто ще съкращават персонал.

 

Основно кадри се търсят от малките фирми с до 10 души персонал, както и от големите предприятия.

 

 

Пълен текст

Връщане на сумите за образование от неработещите в България

Според изпълнителния директор на АИКБ невъзвръщаемата загуба за България за последните 30 години е 25 милиарда лева, инвестирана в обучението на студенти държавна поръчка, които после са заминали да работят в чужбина.

 

 

Пълен текст

Кражбата на търговски тайни ще се наказва с нов закон

Всяка пета компания всяка година става жертва на кражба на деликатна информация. Като тайна започва разработката на всеки патент и всеки дизайн или търговска марка. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост, дружествата са уязвими и изложени на риск от кражба на ценна научно-изследователска информация и знания.

Пълен текст

Агенцията по горите има временен директор

Инж. Росен Попсавов е назначен за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.

 

До този момент инж. Попсавов заемаше поста на зам. изпълнителен директор на ИАГ.

 

Информацията е подадена от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

 

Оставката на досегашния директор Григор Гогов е приета.

След проверка на инспектората към земеделското министерство нарушения не бяха открити, но Гогов подаде оставка.

 

Пълен текст

Запознаването на студентите с професията, по време на първия учебен ден

 

За трета поредна година, по случай откриването на академичната година, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ и Лесотехническия университет, организираха съвместно кампания „ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОФЕСИЯТА“.

 

 

 

Фокусът на събитието беше поставен върху представянето на бранша пред студентите от Факултет: „Горска промишленост“, неговите разнообразни възможности за реализация, висока технологичност и атрактивност.

 

 

Пълен текст

Празничен коктейл по повод началото на новата учебна година

За трета поредна година по случай откриването на академичната година БКДМП и ЛТУ организират съвместно кампания „Запознаване с професията“. 

 

Фокусът на събитието е поставен върху представянето на бранша пред студентите на Факултет „Горска промишленост“, неговите разнообразни възможности за реализация, висока технологичност и атрактивност. 

 

Пълен текст

Екатерина Захариева: Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага бизнеса

„В мое лице българският бизнес има пълно разбиране. Със сигурност има какво да се подобрява в работата на администрацията и съм убедена, че обратната връзка с вас е много важна, за да видим къде грешим и какво трябва да подобрим. Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага родния бизнес“.

Пълен текст