Развивай се!

 

 

  

 

Проведе се среща „Търговци – Производители“

 

На 30 юни 2017 г., в гр. Пловдив, БКДМП организира среща „Търговци –Производители“ за мебелния бранш, на която присъстваха над 43 представители на фирми.

 

Събитието започна със семинар на тема: „Брандът - успешен залог за съвместна работа на търговци и производители“, по време на който участниците заявиха необходимостта от брандиране на продуктите, с цел изграждане на българска марка. 

 

След семинарната част се откри началото на срещата между търговци и производители.

 

Пълен текст

Бизнесът и образованието – ръка за ръка

Бизнесът и образованието – ръка за ръка
Инициатива на МОС Консулт и ТУ Варна

 

 

Във връзка с непрестанното търсене на квалифицирани кадри и бързото развитие на технологиите, бизнесът започва множество инициативи за обучение на ученици, студенти и преквалификация на служилите. Първа стъпка прави Варненската фирма МОС Консулт, която продава, имплементира и поддържа софтуерни системи за мебелния бранш.

Пълен текст

Покана за участие в публичното обсъждане на стандарт PEFC

Уважаеми членове,

 

 

 

Сдружението на Съвета за устойчиво управление и сертификация на горите /СУУСГБ/ , Ви кани да вземете за участие в публичното обсъждане на 1-ви работен вариант  на Българския стандарт за горска сертификация, по изискванията на PEFC. 

 

 

 

Всички заинтересовани лица могат да взета участие като се запознаят с приложените документи: 

 

Пълен текст

БКДМП взе участие в социалния диалог на 13 юни 2017 г., Брюксел

 

На 13 юни 2017г. в Европейската комисия, гр. Брюксел, се проведе социален диалог с участие на всички европейски асоциации за производство на мебелни синдикати.

 

 

 

В срещата взеха участие представители на екипа на БКДМП.

 

 

 

Разгледани бяха възможности за конференция, по повод обсъждане на единни критерии за:

 

 

 

Пълен текст

Заседание на УС на БКДМП – 10 юни 2017 г.

На 10 юни 2017 г., в гр. Несебър, се проведе четвъртото заседание на УС на БКДМП за 2017 г.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 

1. Общо събрание – отчети и одит

2. Предложения за промени в Устава на БКДМП

2.1. Членски внос

3. Закон за производителите на мебели

4. Други

4.1. Приемане на нови членове

4.2  Професионално образование

 

 

РЕШЕНИЯ:

 

 

Пълен текст

БКДМП с номинация в Национален конкурс „Икономика на светло“ 2016

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост с номинация в категорията „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“, за наградите „Икономика на светло“ за 2016 г.

Над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите се включиха в експертното жури.

 

 

Пълен текст

Общо събрание на БКДМП 2017

На 10 юни 2017 г. в гр. Несебър, хотел „Мариета Палас“ ,над 80 /осемдесет/ представители на фирми – членове на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ взеха участие в Годишното Общо събрание, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Доклад-отчет за 2016 г. на Управителния съвет;

2.    Доклад-отчет за 2016 г. на Контролния съвет;

Пълен текст

БКДМП с участие като партньор в Хотелския инвестиционен форум 2017

За втора поредна година БКДМП е партньор на организирания Хотелски инвестиционен форум, който се проведе 7-и и 8-и юни 2017г. юни 2017г., в х-л "Холидей Ин" София.

 

 

Хотелският и туристически инвестиционен форум (Hotel & Tourism Investment Forum) е международна конференция, която покрива широк кръг теми, свързани с туризма и хотелиерството.

 

 

Пълен текст

Успешните фирми

На 29 май 2017г., в гр. Пловдив се проведе Финансирано от БКДМП обучение на тема: „ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ“, водено от лектор г-н Любомир Гетов - Another Point Advisers.

 

В обучението се включиха над 30 участника - представители на фирми както от дървообработващия, така и от мебелния бранш. 

 

Пълен текст