Развивай се!

 

 

  

 

Търговията в ЕС се базира на 116 действащи споразумения

Улесняването на търговията е една от причините за съществуването на Европейския съюз − страните в него се възползват от премахването на бариерите пред бизнеса, но също така насърчават възможностите за взаимно изгоден обмен с други части на света. През 2016 г. ЕС е отговарял за 15,6% от световния износ и за 14,8% от световния внос. Това прави блока един от най-големите играчи в световната търговия наред с Китай и САЩ.

 

 

Пълен текст

Подготвя се провеждане на бизнес форум с участието на български и румънски компании

Подготвя се провеждане на бизнес форум с участието на български и румънски компании, който да бъде открит от министъра на икономиката Емил Караниколов и румънския министър на бизнес средата, търговията и предприемачество г-н Раду Щефан Опря. Това стана ясно по време на среща между икономическият министър и Н. Пр. г-н Йон Гъля, извънреден и пълномощен посланик на Румъния у нас.

 

 

Пълен текст

Закон за назначаването на хора с увреждания в предприятията

Въвежда се квотен принцип при назначаване на хора с трайни увреждания, според който работодатели с 20 до 49 работници назначават поне един човек с увреждане, с 50 до 99 – двама, със 100 и над 100 – 4% от средносписъчния им състав. Ако не се изпълнят тези квоти, работодателят внася всеки месец във фонда към Агенция за хората с увреждания такса в размер от 80% от минималната заплата за всеки неназначен човек с увреждане.

 

Пълен текст

Работодателите могат да кандидатстват за държавно финансиране за обучения на кадри

Агенцията по заетостта (АЗ) продължава приема на заявления от работодатели, които искат да предоставят обучение и работа на безработни лица за свободни работни позиции, изискващи определена професионална квалификация. Две са формите за финансиране, за които компаниите могат да кандидатстват. Първата е т.нар. "дуална система за обучение", докато втората дава възможност на фирмите да осигурят професионално обучение на кандидатите за работа преди назначаването им.

Пълен текст

Посещение на изложение INTERMOB 2018, WOOD PROCESSING MACHINERY 2018 и PROMATT 2018, Истанбул, Турция

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ със съдействието на турската организация за панаири и изложби TUYAP, организира бизнес пътуване с посещение на международно изложение INTERMOB 2018, WOOD PROCESSING MACHINERY 2018 и PROMATT 2018 Истанбул, Турция, в периода 13-15 октомври 2018 г.

 

Пълен текст

Агенция по вписванията: Няма изгубена информация след срива в Търговския регистър

"Не по-рано от другата седмица ще бъде възстановен в пълен обем Търговският регистър", заяви Зорница Даскалова, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, след като Търговският регистър спря работа на 10 август заради технически проблеми. Тя поднесе извинения на всички граждани и обясни, че системата се възстановява поетапно под контрола на ГДБОП, ДАНС и прокуратурата.

 

 

Пълен текст

Стабилизация на регистрираната безработица в България

Равнището на регистрираната безработица в нашата страна стабилизира през юли в рекордно ниското ниво от 5,7%, достигнато месец по-рано, показват последни данни административната статистика на Агенцията по заетостта. Спрямо година по-рано е отчетно понижение на регистрираната безработица с 1,0 процентни пункта, а спрямо юни - символично понижение с 0,08 процентни пункта.

 

 

Пълен текст

3.6% е годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г.

0,7% е месечната инфлация за юли 2018 г., според НСИ. Националната статистика базира изводите си върху Индекса на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г., който е 100.7%, според ИПЦ. Според Хармонизирания индекс на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. месечната инфлация е 1.0%.

 

 

Пълен текст

Агенцията по заетостта набира заявки от работодатели за заетост на безработни с трайни увреждания

Бюрата по труда започват да набират заявки от работодатели, които желаят да наемат на субсидирано работно място хора с над 75 процента увреждания. Схемата с европейско финансиране цели да постигне устойчива заетост за тези хора.

 

Малко над 13 хиляди са хората с увреждания, регистрирани в бюрата по труда. Очаква се поне 1000 от тях да бъдат наети. Програмата е на стойност 20 милиона лева и е за две години, поясни заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова:

 

Пълен текст