Развивай се!

 

 

  

 

Среща с МИЕТ

Вчера 04.04.2013г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на БКДМП, заместник министър Лорер и представители на министерството.

Пълен текст

Запитване от френска фирма

Френска фирма иска да установи контакт с български партньори с цел закупуване на пелети и дърва за огрев.

За допълнителна информация, моля свържете се с офиса на БКДМП.

Пълен текст

Горски проекти получават 3,5 млн. лева от програмата за селските райони

ДФ „Земеделие" разгледа 18 инвестиционни предложения по пет мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Голяма част от тях - 15 на брой - са по горските мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" и 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности". Те ще получат 3 490 380 лв.

Пълен текст

Как да сме успешни при износа на своите продукти

През м. април 2013 г. се организират шест въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

Пълен текст

ТЪРГОВСКИ МАРКИ - ЕК предлага мерки за по-ефективна закрила

Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защитеност на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

Пълен текст

ГЕРМАНСКИ ЕКСПЕРТИ

Германската организация Senior Experten Service (SES) е създадена през 1983г. като фондация в обществена полза от Германската търговско-промишлена камара и германското правителство. Идеята е да се използват знанията на възрастните и след тяхното пенсиониране, като чрез тази организация те могат да  работят безвъзмездно по цял свят. В този дух е и мотото на организацията „Бъдещето има нужда от нашата помощ”. В момента SES разполага с над 10 500 експерти от всички браншове и е провела 30 000 проекта  в над 160 страни.

Пълен текст

УЧИЛИЩЕ ЗА ДИЗАЙНЕРИ

С цел създаване на по-тясна връзка между образованието и бизнеса, Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост организира конкурс «Училище за дизайнери».

Призьорите ще бъдат обявени на официална церемония в рамките на изложбите

СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ и ТЕХНОМЕБЕЛ на 23 април 2013г. в Интер Експо Център, гр. София.

Десетте излъчени финалисти ще представят своите продукти на Подиума на победителите.

Пълен текст

Изисквания при въвеждане на стоки или преминаване транзит със стоки на митническите граници на Узбекистан

За избягване натрупването на транспортни средства по държавната граница със съседни на Република Узбекистан страни, всички превозвачи, извършващи международен превоз на стоки към/от/през територията на Република Узбекистан, трябва да изпълняват изискванията на Указ № РР-1913 от 29 януари 2013 г. на президента на Република Узбекистан относно мерки за допълнително повишаване конкурентоспособността на местното производство и засилване на борбата с незаконния внос на стоки.

Пълен текст