Развивай се!

 

 

  

 

Открита процедура: „HOMI – MACEF 2014”, (19.01 – 21.01.2014 г., Милано, Италия). Краен срок за документи: 15.12.2013 г.

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира национално участие в Mеждународна многопрофилна изложба „HOMI &ndash

Пълен текст

Чества се Европейската седмица на гората

В периода 9-13 декември в гр. Рованйеми, Финландия  за втори път се чества Европейската седмица на гората, като тази година се провежда успоредно с Metsä2013 – Съвместна сесия на Комитета за гори и горска промишленост на Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE) и Европейската комисия по горско стопанство на Организацията за прехрана и земеделие (FAO). 

Пълен текст

Производителността на труда се увеличава през третото тримесечие

По предварителни данни през третото тримесечие брутният вътрешен продукт на един зает расте с 1,6% спрямо същия период на 2012 година, съобщава Националният статистически институт (НСИ).

За периода между юли и септември заетите лица в икономиката са 3,62 млн. души. Данните показват, че има леко увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор и в сектора на услугите. За сметка на това обаче намаляват заетите в индустрията.

Пълен текст

Цените на производител в промишлеността с понижение от 0,2% през октомври

Индексът на цените на производител* на вътрешния пазар в промишлеността през октомври се понижава с 0,2% спрямо предходния месец, а през последните 12 месеца спада с 3,9%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

На месечна база намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост и в преработващата промишленост - с по 0,2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,1%.

Пълен текст

200 професионални гимназии ще признават наученото от живота

200 професионални гимназии в цялата страна ще признават наученото в живота и придобитите знания по време на работа, упражняване на хоби и самообучение, за които гражданите нямат дипломи за квалификация. Тази възможност предлага Системата за валидиране на знанията, придобити по неформален път, която е разработена от Министерството на образованието и науката.

Пълен текст

Проведе се форум "ТЪРГОВЦИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ-ДОСТАВЧИЦИ: за по-успешен бизнес"

На 30 ноември в гр.Пловдив се проведе форум, в който взеха участие 58 представители на фирми .

Благодарим на всички за конструктивната дискусия, на която бяха отправени интересни предложения и обсъдени важни въпроси.

Две от отправените към Камарата предложения, по които да започнем да работим, са организиране на обучения за търговските консултанти за спецификата на предлаганите от тях продукти и кампания за популяризиране на българските мебели.

Пълен текст

Приета е Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 - 2020 г.

Правителството взе решение за приемане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020 г.).

Стратегията е изготвена от работна група към МЗХ, включваща представители на научните среди и неправителствени екологични и браншови организации. Отразени са всички постъпили целесъобразни бележки и предложения в рамките на работната група и последвалото обществено обсъждане и съгласуване.

Пълен текст

Подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса

Във връзка с успешното реализиране на проекта на МОН за студентски и училищни практики, молим, тези от Вас, които желаят да се включат в проекта като „Обучаваща организация” – организация - работодател, в която да се провежда студентска и/или училищна практика, да направят своята регистрация на следния адрес: 

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp/?m=51

Ученически практики

http://praktiki.mon.bg/upraktiki/?m=53

Пълен текст