Развивай се!

 

 

  

 

Бизнесът е с умерени очаквания за наемане на служители до септември

Българските работодатели очакват умерен темп на наемане през третото тримесечие на 2013 година, показва най-новото обзорно изследване на Manpower* за заетостта.

За периода юли-септември 22% от мениджърите очакват да наемат персонал, докато само 8% прогнозират намаляване на работните места. Коефициентът на заетостта в България за периода e на ниво от +14%.

Пълен текст

НСИ: През първото тримесечие износът на България за ЕС се увеличава с 13%

През периода януари - март 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 13.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 6.1 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция, които формират 70.7% от износа за държавите - членки на ЕС (табл. 3 от приложението).

През март 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.1 млрд. лева.

Пълен текст

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.

Готов е анализа на актуалното състояние на сектора на МСП 2012—2013 г. с фокус върху предприемачеството, перспективите за развитие на иновациите в МСП и оценка на конкурентоспособността на приоритетни производствени сектори.

Основните въпроси, на които анализът търси отговор, са: какво се случва със сектора на МСП днес; какви са главните проблеми пред предприемачеството в България; иновативни ли са българските МСП и кои са факторите, които оказват влияние върху иновациите в промишлеността.

Пълен текст

Проект на Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2020 г.

На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2020 г. (НСРГС). Той е изготвен в съответствие с чл. 10 от Закона за горите, от работна група към Министерство на земеделието и храните, включваща представители на научните среди и неправителствени екологични и браншови организации.

Пълен текст

ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване, гр. Пловдив в партньорство с фирма ТЕД - БЕД, спечели проект "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите".

ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" гр. Пловдив, спечели проект "Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот". Партньор на гимназията в проекта е фирма "ТЕД-БЕД" гр. Пловдив. Проекта е на стойност 102 933,31 лв. и се финансира от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Пълен текст

БКДМП и Булгарреклама обобщиха мнението на изложителите в ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2013г.

БКДМП и Булгарреклама обобщиха мнението на изложителите в международните изложения ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2013г.

С обработените данни може да се запознаете тук.

Пълен текст

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС ДЖОБЕН ФОРМАТ

Конфиндустрия България, Сдружение на италианските предприемачи в България и Агенция за насърчаване и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, имат удоволствието да Ви поканят на събитието „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС ДЖОБЕН ФОРМАТ -  Малките и средни италиански предприятия в условията на българския пазар”, което ще с е състои на 13 юни 2013г., в хотел Шератон, гр. София.

Пълен текст