Развивай се!

 

 

  

 

Състояние на пазара на труда

ТРЕВОЖНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ, по данни на НСИ:

507 хил. души са загубили работните си места;

Повече от два пъти ръст на коефициента на безработица от 5.6%  на 13.8%;

 Повече от двойно нарастване и на продължително безработните от 2.9% на 7.6%;

Рязък скок на коефициента на младежката безработица от 12.7% на 29.5% ;

Над 136 хил. души (30%) от безработните са с основно или по-ниско образование при ниво от 19% средно за страните от ЕС;

Пълен текст

ПРОВЕРЕНИ БЪЛГАРСКИ МЕБЕЛИ

Фирмите, които притежават Маркетинговия знак на Камарата Проверени Български Мебели за периода май 2013г. - май 2014 г. са:

ВИДЕНОВ ГРУП ООД

ГЕНОМАКС ООД

ДЕЙЗИ МЕБЕЛ ООД

ЗОРА СТИЛ ООД

ИНТЕКСТ ООД

ИРИМ ЕООД

КАН УЧТЕХСПОРТ ООД

НЕКРАТО ЕООД

ПРОЛАЙН ЕООД

РУДИ АН ЕООД

СИЯНА МЕБЕЛ ООД

Пълен текст

Икономическа среда, политики и предизвикателства пред правенето на бизнес в България

Анализът по темата, направен в рамките на цикъл от три тематично свързани и допълващи се статии, си поставя за цел да разгледа основните тенденции в микро и макроикономическото развитие на бизнес-средата, включително на факторите, оказващи най-голямо влияние върху тенденциите в контекста на приоритетите на страната за рязко подобряване на бизнес средата, намирането на нови двигатели на растежа и създаването на работещи институции.  Използваната методология, която се базира на тристепенен  дедуктивен метод – преглед на общата картина, ефективност и ефикасност на прилаганите п

Пълен текст

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

В периода април-юни 2013 г. по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", в който БКДМП е партньор Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Обученията са предназначени за:

Представители на бизнеса, заети лица в пилотните предприятия от избраните в рамките на проект сектори;

Пълен текст

Обявена е процедура за подбор на проекти „Внедряване на иновации в предприятията”

На 8 май т.г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 обяви процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Пълен текст

МЕБЕЛ НА ГОДИНАТА 2013 бе определена и от посетителите на изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ

В рамките на изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ тази година за трети пореден път се проведе конкурса Българска Мебел на Годината 2013. Посетителите определиха за победител легло ИЛЮЗИЯ, продукт на фирма ПРОЛАЙН ЕООД, с. Крумово. Един от всички гласували, спечели ваучер на стойност 500 лв., който може да използва за продукти на фирма ПРОЛАЙН.

Пълен текст

БЪЛГАРСКА МЕБЕЛ НА ГОДИНАТА 2013

В рамките на изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ тази година за трети пореден път се проведе конкурса Българска Мебел на Годината 2013. Жури в състав проф.арх. Елена Писарева, инж. Бистра Шишкова и инж. диз. Иван Гроздев определиха за победител стол НАРВИК, продукт на фирма МЕБЕЛ-К, гр. Кюстендил.

Пълен текст

Министърът на земеделието и храните-проф. Станков открива официално изложбите Техномебел и Светът на мебелите

На 23 април от 10:00ч. ще бъдат открити единствените специализирани международни изложби за браншове Мебелно производство и Дървообработване- ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ.

Официални гости ще бъдат проф.Станков- министър на земеделието и храните, г-н Никола Стоянов-изпълнителен директор на ИАНМСП, посланици, представители на държавни институции и чуждестранни търговски камари.

Каним всички колеги и партньори на щанда на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост!

Пълен текст