Заседания

Заседания на Управителния и Контролния Съвет на БКДМП

15.07.2016

гр. Банско

02.06.2016

к.к. Албена

13.05.2016

с. Жеравна

21.04.2016

гр. София

25.03.2016

гр. Шумен

26.02.2016

гр. Пазарджик

15.01.2016

гр. Велинград

28.11.2015

гр. Пловдив

23.10.2015

гр. София

11.09.2015

гр. Троян

22.05.2015

с. Арбанаси

23.04.2015

гр. София

27.02.2015

с. Старосел

12.12.2014

гр. София

10.10.2014

гр. Добрич

18.07.2014

гр. Шумен

06.06.2014

гр. Созопол

30.04.2014

с. Жеравна

03.04.2014

гр. София

07.02.2014

с.Бързия, Област Монтана

02.11.2013

гр. Трявна

27.09.2013

с. Дебращица, област Пазарджик

26.07.2013

гр. Велинград

21.06.2013

с. Крапец, област Добрич

25.04.2013

гр. София

01.02.2013

гр. Велинград

30.11.2012

гр. Пловдив

10.10.2012

гр. София

19.09.2012

гр. Русе

27.07.2012

гр. София

29.06.2012

с. Орешака

 

На e-mail: office@timberchamber.com може да изпращате Вашите въпроси и становища, по които бихте желали УС да вземе отношение.

 

Заседания на ОС 2015


 

На 12 юни 2015 г. /петък/, от 13.00 часа в град Поморие, се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.    Доклад-отчет за 2014 г. на Управителния съвет;

2.    Доклад-отчет за 2014 г. на Контролния съвет;

3.    Разискване  и приемане на докладите, изменения и допълнения в Устава;

4.    Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;

5.    Състояние на сектора;

6.    Избор на Управителен съвет и на Председател  на Управителния съвет  и избор на Контролен съвет на Браншова камара на  дървообработващата и мебелната промишленост;

6.    Разни.

 

Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя на БКДМП – г-н Стоян Стоянов.

 

Г-жа Елица Ненчева представи на аудиторията реализираните инициативи и постигнатите добри резултати в периода на 2012 г. -2015 г.:

 • Ръст на членската маса  от 140%

 • Подобрен административен капаците на организацията

 • Подобрено финансово състояние

 • Засилена маркетингова дейност на Камарата:

- обновен сайт на организацията

- разработени експортен портал

- разработен кариерен портал

- разпространяване на електронен бюлетин до членовете и партньорите на БКДМП

 • Изграден добър имидж на Изложения Светът на мебелите и Техномебел:

- подобрена организация

- подобрени условия за членовете на БКДМП

- проведена рекламна кампания

- организирано посещение от чуждестранни купувачи по време на изложенията

 • Проведена кампания за популяризиране на професията

 • Успешно изпълнени 5 проекта

 • Проведени редица събития: търговски мисии в чужбина, обучения, семинари и конференции и др.

 • Изграден ефективен диалог с държавните институции и партньорски организации.

 

 

Г-жа Ненчева информира присъстващите, че в периода от 2013 г. насам, членовете на Камарата са се възползвали от участие в 27 търговски мисии, Б2Б срещи и бизнес делегации, 21 Семинари и специализирани обучения, организирани от Камарата, както и редица събития на партньорски организации.

 

Г-н Григор Виденов,  член на УС представи отчет за тазгодишните изложения Светът на мебелите и Техномебел, като даде информация относно актуална статистика за двете събития. Анализ на рекламната кампания показва, че всички канали за реклама са дали необходимия положителен ефект, а именно за увеличаване на посетителите на изложенията.

 

За втора поредна година бе организирана  Програма за насърчаване на купувачи /Hosted Buyers Programme /, която привлече над 100 чуждестранни купувача от Англия, Гърция, Йордания, Босна и Херцеговина, Украйна, Словакия, Германия, Йордания, Белгия, Катар, Италия, Ирак и др.

 

Дейностите свързани с професионалното образование бяха презентирани от г-н Васил Живков, член на УС. Той сподели, че проблемите на бранша по отношение на липсата на кадри и ниското заплащане са голямо предизвикателство пред което ще бъде изправен и следващия Управителен съвет на Камарата. Г-н Живков представи поредицата от дейности, които БКДМП е реализирала в тази насока, като диалог с институциите за разкриването на професионални паралелки по Дървообработване и Мебелно производство, стимулиране на ученици и студенти със стипендии за постигнати резултати, широка кампания за популяризиране на професията, включваща разпространението на рекламен клип и рекламни плакати, фотоизложба, посещения в  предприятия от ученици и студенти и др.

 

Като основни проблеми на бранша бяха засегнати и снабдяването със суровина и борбата със „сивата“ икономика.

 

След представения отчет на УС, Председателят на Контролния съвет-г-н Георги Сиренков представи отчета на КС, като подробно бяха разгледани финансовия отчет, мониторинга упражнен върху документалния поток и ревизирането на финансите на организацията.

 

Участниците в Общото събрание бяха активни в дискусиите, като споделяха своите предложения, проблеми, идеи и опит. Благодарствени слова и поздравления бяха отправени към Управителния съвет и екипа на Камарата за активността им и постигнатите резултати.

 

В рамките на събранието бе избран нов Управителен съвет на Камарата в следния състав:

 1. г-н Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП, фирми ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД, ГОСПОДИНОВИ  СТРОЙМАРКЕТ ООД и ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД

 2. г-н Благой Ангелов - фирма БЛАГОЙ АНГЕЛОВ - КОЛОРАДО ЕТ

 3. г-н Васил Живков - фирма ПРОДИЗ ООД

 4. г-н Димитър Янушев - фирма ПАЛИСАНДЪР ООД

 5. г-жа Мариана Иванова - фирма ДИЗМА СД

 6. г-н Марин Генов - фирма ГЕНОМАКС ООД

 7. г-н Митко Гатев -  фирма ТОТАЛ - М ООД

 8. г-н Недялко Христов - фирма ХЕГРА Д ЕООД

 9. г-н Слави Славов - фирма ЕРГОДИЗАЙН ООД

 10. г-жа Стела Василева - фирма СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД

 11. г-жа Татяна Гигова - фирма АРХИДЕЯ ООД

 

и Контролен съвет в състав:

 

 1. г-н Георги Сиренков - Председател на КС, фирма ГЕОС МАШИНИ ЕООД

 2. г-жа Денница Каназирева - фирма АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД

 3. г-жа Маргарита Стойкова - фирма ЗОРА СТИЛ ООД

Заседания на ОС 2014


На 06.06.2014г. в гр. Созопол 76 представители на фирми- членове на БКДМП  взеха участие в Годишното Общо събрание. Събранието бе открито с приветствени слова от Председателя на БКДМП – г-н Стоян Стоянов.

 

Г-жа Елица Ненчева представи  екипа на Камарата , както и реализираните от организацията инициативи. Изп. директор информира за постигнатия ръст на членската маса на Камарата до 281 члена, което я прави един от най-големите браншови съюзи в България.

 

Международните участия бяха представени от г-н Христо Йовчевски, който апелира към по-голяма активност от страна на фирмите за участие в търговски мисии, изложения, бизнес срещи и др. прояви.

 

През отчетния период БКДМП е съдействала на 108 фирми за участието им в търговски мисии извън страната и участие в специализирани изложби, като финансирането е осигурявано по европейски проекти.

 

Дейностите свързани с професионалното образование бяха презентирани от г-н Васил Живков. По време на презентацията бе представен новия проект на БКДМП „Бизнес и образование – точка на пресичане“, финансиран от Фондация „Америка за България“. В изпълнение дейностите на проекта бе създаден клип за популяризиране на професионалното образование, който е разпространен по национална телевизия, регионални телевизионни и радио канали. Също така 21 ученика и 6 студента ще бъдат наградени със стипендии.

 

Ново предложение от Ръководството на БКДМП за създаване на Косултативен съвет, който да представлява Дървообработващия сектор бе заявено от г-н Димитър Янушев. Предложението бе подробно дискутирано, гласувано и прието единодушно от присъстващите членове.

 

Г-н Григор Виденов,  член на УС представи отчет за тазгодишните изложения Светът на мебелите и Техномебел, като даде информация относно  актуална статистика за двете събития.

 

Резултатите от  проведена анкета сред посетителите показва, че  50% от тях са с интерес към двете изложения, 30%  към Светът на мебелите и 20% към Техномебел.

 

Анализ на рекламната кампания показва, че всички канали за реклама са дали необходимия положителен ефект, а именно за увеличаване на посетителите на изложенията.

 

Беше организирана  Програма за насърчаване на купувачи /Hosted Buyers Programme /, която привлече над 30 чуждестранни компании от Германия, Франция, Великобритания, Азербайджан, Мароко, Грузия, Молдова, Румъния, Белгия и други държави.

 

По мнение на изложителите програмата е била изключително успешна и поради тази причина за следващото издание се планира по-интензивна програма за привличане на повече чуждестранни партньори.

 

След представения отчет на УС, Председателят на Контролния съвет-г-н Георги Сиренков представи отчета на КС , като подробно бяха разгледани финансовия отчет, мониторинга упражнен върху документалния поток и ревизирането на финансите на организацията.

 

Изключително се радваме да заявим, че фирмите участваха активно в дискусиите, като споделяха своите предложения, проблеми, идеи и опит.

 

Изп. директор на БКДМП – г-жа Елица Ненчева изложи предстоящите инициативи на Камарата-регионални обучения, търговски мисии и предстоящи проектни дейности.

 

Галерия


Заседания на ОС 2013


Редовното Годишно Отчетно Общо събрание на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост се проведе на 21 юни 2013 г. /петък/, от 14.00 часа, в с. Крапец, община Шабла, област Добрич,  конферентна зала на хотелски комплекс „Яница” http://krapets.com/bg/hotel_yanitza.html. Изпълнителния директор, г-жа Елица Ненчева представи Доклад-отчет за 2012 г. на Управителния съвет. Председателя на Контролния съвет на БКДМП, г-н Герги Сиренков, представи Доклад - отчет за 2012 г. на КС. Докладите бяха приети и УС бе освободен от отговорност. Бяха приети промени на Устава на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Доц. Васил Живков, г-н Галин Господинов и дизайнера Величко Великов, представиха успешни практики в бранша – дизайн, експорт и европейски практики.