Полезно

Иноцентър България (InnoCenter BG)

 

Програми на МАРКЕТ РАДИО

 

Фирмена организация и управление на риска – първостепенна задача на съвременния предприемач

 

Технически фурнири за мебелната промишленост

 

Управленски решения на базата на ERP системата BORA Business Suitе

 

БЕЗШЕВНИ МЕБЕЛИ

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

 

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.

 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ

 

УПОТРЕБАТА НА НАНОМАТЕРИАЛИ В ЕВРОПЕЙСКАТА МЕБЕЛНА ИНДУСТРИЯ

 

УСПЕШЕН МАРКЕТИНГ НА ИЗЛОЖБИ

 

ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН

 

Проект на Закона за професионалното образование и обучение

 

Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

 

Регламент за дървесината