Представителство

 

- Изготвяне на предложения за промени в законовите нормативи;

 

- Разработване на стратегии за развитие на Мебелната и Дървопреработвателната промишленост;

 

- Защита на интересите на бранша пред държавните институции;