БКДМП

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 320 фирми, 11 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.

 

Чрез своята дейност БКДМП допринася за развитието и утвърждаването на сектори Мебелно производство и Дървообработване като:

 

 • Предоставя информация за съвременни материали, технологии, оборудване и иновации в бранша;

 • Предоставя информация за състоянието на международните пазари и възможности за осъществяване на търговски взаимоотношения и коопериране;

 • Предоставя информация за Оперативни програми за подпомагане на малкия и среден бизнес;

 • Предоставя информация за промени в нормативната уредба на дейностите в отрасъла;

 • Предоставя достъп до услугите в сайта на БКДМП:

– Експортен портал /съдържа информация за чуждестранни пазари; запитвания и оферти; статистика; как да започнем износ; база данни с дистрибутори, търговци на едро, архитекти и дизайнери; календар на дейности; полезни контакти/

- Кариерен портал – съдържа автобиографии и проекти на кандидати, търсещи реализация в бранша

 • Провежда специализирани семинари, анализи и експертни оценки,  кръгли маси, работни срещи, обучения и преквалификация на кадри, ресурсно осигуряване;

 • Организира с финансовата подкрепа на ИАНМСП  участия и посещения на национални, и международни изложения, както и участие в търговски мисии;

 • Организира бизнес срещи с български и чуждестранни партньори в рамките на ежегодните международни изложения, които БКДМП организира съвместно с ИнтерЕкспоЦентър, «ТЕХНОМЕБЕЛ»  и  «Светът на мебелите».

Прилагаме документи за членство в Камарата и Ви очакваме.

 

С уважение,

УС на БКДМП

 

Цели

 

 • Да проучва, опазва и защитава интересите на своите членове пред национални и международни институции

 • Да развива колегиалност и сътрудничество между членовете си

 • Да насърчава предприемаческия дух и уменията на МСП от сектора

 • Да подпомага ефективното национално и международно сътрудничество на своите членове;

 • Да издига престижа на бранша пред обществото чрез постигане на професионално единство и защита на интересите;

 • Да съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове.

 

bkdmp-misia-celi