ОФИСФЕРА АД

ОФИСФЕРА АД
ОФИСФЕРА АД
ОФИСФЕРА АД
ОФИСФЕРА АД
ОФИСФЕРА АД
ОФИСФЕРА АД
ОФИСФЕРА АД
ОФИСФЕРА АД

ОФИСФЕРА АД предлага цялостни решения при проектирането, обзавеждането и обслужването на офис и публични пространства, хотели и заведения. Част от услугите, които оформят нашето комплексно предложение са:

 

·         Идентификация и анализ на потребностите

·         Концептуално планиране и зониране на пространството

·         Предлагане на широка гама мебелни решения

·         Техническа разработка, включително проектиране на обзавеждане по дизайн на клиента

·         Изготвяне на проект в план

·         3D визуализиране на пространството

·         Доставка и монтаж

·         Гаранционно и следгаранционно обслужване

·         Осигуряване на заместващо обзавеждане за нормално функциониране на офиса

·         Осигуряване на мебели под наем и обзавеждане на временни офиси

 

 

Контакти:

 

Централен офис и шоурум:
София 1111,

ул. Коста Лулчев 25

тел. 02 971 22 91 
 

 

Шоурум Ловеч:

Ловеч 5500,

Ловеч Сити център, ет.3,

тел./факс: 068 62 11 62

 

e-mail: info@offisphera.com

 

www.offisphera.com

 

 

 

 

Английски текст

 

OFFISPHERA offers complete solutions in design, furnishing and service of offices, public spaces, hotels and restaurants. The services that form our proposal are:

 

·         Identification and analysis of needs

·         Conceptual planning and zoning of the area

·         Furniture variants decision

·         Technical developments, including the design of furniture desired by customer

·         Preparation of project planning

·         3D visualization of the space

·         Supply and installation

·         Warranty and post-warranty maintenance

·         Provision of replacement equipment for proper functioning of the office

·         Long-term rental and furniture for temporary offices

 

Contacts

Main office and showroom:
1111 Sofia, Bulgaria

25 Kosta Lulchev Str.

t.: +359 2 971 22 91 
 

 

Showroom Lovech:

5500 Lovech, Bulgaria

City Center Lovech, fl.3,

t./fax: +359 68 62 11 62

 

e-mail: info@offisphera.com

 

www.offisphera.com