БИТ МЕБЕЛИ ООД

БИТ МЕБЕЛИ ООД
БИТ МЕБЕЛИ ООД
БИТ МЕБЕЛИ ООД
БИТ МЕБЕЛИ ООД
БИТ МЕБЕЛИ ООД
БИТ МЕБЕЛИ ООД
БИТ МЕБЕЛИ ООД
БИТ МЕБЕЛИ ООД

Фирмата е основана през 1989 г от Валери Йорданов Йорданов – управител – специалист със стаж в мебелната технология и производство и неговият баща, дългогодишен майстор мебелист. През всички години на съществуването й до днес, фирмата успешно съвместява усвояването на нови технологии и авангардни методи и опита, натрупан при контакта и работата с клиентите.

Основното производство на фирмата е насочено към корпусна, нетапицирана мебел, за обзавеждане на жилища, офиси, търговски обекти и хотели. Характерно е това, че в нашата фирма се изпълняват главно индивидуални проекти, като се работи с всеки клиент по проектирането им до постигане на оптимален резултат. След изработването на мебелите същите се транспортират с превоз на фирмата и монтират от нейни служители .

Контакти: гр. Русе, бул. "Придунавски" N 50

тел.: + 359 82 507 272

тел.: + 359 894 641 303

e-mail: office@bit-bg.com

http://www.bit-bg.com