МЕБЕЛИ ДИМОВ ООД

МЕБЕЛИ ДИМОВ ООД
МЕБЕЛИ ДИМОВ ООД
МЕБЕЛИ ДИМОВ ООД
МЕБЕЛИ ДИМОВ ООД

 

Мебелна фабрика "Димов" се намира в град Силистра. Производствената база се простира на площ от 6 хил. кв. м., в която работят над 100 души. През последните години са направени огромни инвестиции с цел да се постигне възможно най-високо ниво на модернизaция. Това влючва цялостно обновяване на застроените помещения както и закупуването на нови и модерни машини за изработка на мебели, (благодарение на които, качеството на изработените продукти придобива нови измерения). Дейността на мебелна фабрика "Димов" е свързана с производството на корпусна и мека мебел, като по-голям дял заема корпусната, а меката мебел се предлага предимно в собствените магазини на фирмата. Цех "Корпусна мебел" изготвя широк спектър от изделия - мебели за бита, офис и хотелско обзавеждане, като мебелна фабрика "Димов" се е специализирала в производството на спални комплекти. Продукцията на фабриката се отличава най-вече с неповторим дизайн и собствен стил - плод на съвместната работа на фирмения дизайнерски и конструктивен отдел. Основната цел на мебелна фабрика "Димов", както до сега така и за вбъдеще, е да радва непрестанно своите клиенти с нови модели, добро качество и достъпни цени. 

Отдел продажби
Силвия Павлова /мениджър продажби/
гр. Силистра
ул. "Тутраканска" 4
Тел.:  086 821617
Тел./факс:  086 821718

e-mail:  office@mebelidimov.com

СКЛАД НА ЕДРО в град София
Деян Маринов /търговски представител/
гр. София
район Връбница, ул. "Янаки Моллов" 1
Моб.: 0894 609758

e-mail: office@mebelidimov.com

http://mebelidimov.com