ЗАМСТАГ- търговия с машини - България ЕООД

“Замстаг-Търговия с машини-България” ООД е немско-българско дружество, регистрирано през 2001 г.

Използвайки богатия опит и знания на чуждестранните партньори в областта на дървообработващите машини, както и финансовата подкрепа на съдружниците, фирмата предлага за директна продажба и при изгодни схеми на разсрочено плащане нови и употребявани машини за дървообработване и производство на мебели и други изделия от дърво.

Фирмата поддържа постоянна наличност на повече от 50 нови и употребявани машини за:

  • Рязане
  • Рендосване
  • Фрезоване
  • Пробиване
  • Шлайфане
  • Кантиране
  • Фурнироване и др.

Клиентите имат възможност да видят и изпробват машините, които ги интересуват. Разбира се, могат да се предлагат и доставят машини по заявени показатели.

“Замстаг-Търговия с машини-България” ООД подпомага заинтесованите фирми с консултации, технически решения и проекти.

Инсталиране, пускане в експлоатация, обучение на персонала, доставка на консумативи и части, сервизно и информационно обслужване сачаст от услугите, които клиентите получават след закупуването на машини.

Предлагането на машини за производство на мебели с адекватни на очакванията на фирмите качества и цени, разширяването и подобряването на обслужването, по-добрата комуникация, както и разкриването на нови възможности за финансиране на клиентите са приоритетните цели на фирмата.

“Замстаг-Търговия с машини-България” ООД традиционно участва на пролетното специализирано изложение “Техно Мебел” в София, както и на техническия панаир в Пловдив.

Ежегодно – през юни и октомври се провеждат и тридневни фирмени изложения, по време на които заинтересованите фирми могат да обсъдят включително с германските партньори всички въпроси на съвместна работа.

Контакти:

e-mail: office@samstag-bg.com

уеб сайт: www.samstag-bg.com