ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД

Импрегнация 2000” АД е индустриално предприятие специализирано в технологичната обработка, защита и модификация на дървесината. Основните му производствени мощности са разположени на две площадки, намиращи се на около 90 километра югоизточно от София –в гр.Белово и с. Сестримо. Дейността на “Импрегнация 2000” АД е подчинена на изискванията за опазване на околната среда. Импрегнираната дървесина за индустриални и декоративно – екстериорни цели е с няколкократно по-голяма дълготрайност от необработената. Това е приноса на фирмата за намаляване консумацията на горското богатство на страната. Предприятието разполага с технологична линия за изработване на траверси, стълбове, колове за селскостопански нужди и други фасонирани материали, подлежащи на импрегниране с креозотно масло или други химикали. Има площадки за стифиране и естествено изсушаване на дървения материал, индустриален жп коловоз, вътрешно заводски транспорт, складове за готова продукция и материалите, необходими за нормалното функциониране на производството. 

офис София 1000
ул. "Неофит Рилски" 4
Телефони: (+359 2) 953 36 11951 50 43
тел/факс: 518 439

 
гр.Белово
тел. 03581 2126
факс: 03581 2125

http://www.impregnacia2000.hit.bg/