За нас
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 200 фирми, 17 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.
Членство
В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.
Новини
25.11.2021

По-долу ще намерите сканирано копие на изпратено писмо на Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ до Стефан Янев –…

17.11.2021

БВП в стойностен обем, текущи цени Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално…

10.11.2021

БСК, които ни представляват на тристранните срещи с правителството и синдикатите, одобри на проведено днес (10 ноември 2021 г.) заседание Позиция…

Партньори