За нас
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 200 фирми, 17 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.
Членство
В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.
Новини
19.06.2024

Материалът на Money.bg, реализиран по време на медийното посещение в завода на Гораинвест в Кубрат на 13 юни 2024 г….

19.06.2024

Български мебелен клъстер и Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия са партньори по проект Трансформационен модел за дървообработващата…

17.06.2024

БКДМП организира посещение на журналисти в 3 русенски фирми. Камарата заедно с представители на 8 национални медии гостува на „Гораинвест“,…

Партньори