За нас
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 320 фирми, 11 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.
Членство
В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.
Новини
21.08.2020

Интервю на председателя на БКДМП Галин Господинов във връзка с внесеното от БКДМП искане да бъдат подкрепени и фирмите, извършващи…

21.08.2020

Днес браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост внесе в земеделското министерство и министерството на икономиката искане да бъдат подкрепени…

19.08.2020

Проектът Fem4Forest „Горите в ръцете на жените“ стартира през юли 2020 г. и включва 14 партньора от 10 държави (Словения,…

Партньори