За нас
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 200 фирми, 17 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.
Членство
В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.
Новини
26.09.2023

За поредна година Камарата беше партньор на Факултет „Горска промишленост“ в Лесотехнически университет-София. На 25 септември 2023 г. открихме новата…

20.09.2023

Между 50 и 100 хиляди декара гори загиват ежегодно от пожари в България заради липса на ефективно стопанисване и намеса…

19.09.2023

Какво се случва с отпадъците в България, включително и дървесните? Можете да научите повече от интервюто на инж. Петър Дишков…

Партньори