За нас
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 200 фирми, 17 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.
Членство
В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.
Новини
28.06.2022

Проф. д-р Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, даде интервю пред Радио София по темите…

20.06.2022

Научно-практическа конференция “Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България” се проведе в с.Чифлик, община Троян….

13.06.2022

Мебелни фирми настояват за отмяна на заповедта за спиране на сечите в 30 процента от горите над 100 години и…

Партньори