За нас
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 200 фирми, 17 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.
Членство
В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.
Новини
27.07.2022

БКДМП е съорганизатор на  Международната научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН, която ще се проведе на 3-5…

25.07.2022

След решение на УС на БКДМП, което беше взето на 14 май 2022 г., обявяваме служебния автомобил на Камарата за…

18.07.2022

След официална молба от страна на Камарата от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) са одобрили…

Партньори