Новини
АИКБ настояват за смяна параметрите на МСП
13.02.2017

„Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за промяна в дефиницията за малки и средни предприятия, така че тя да отговаря на предизвикателствата на новите икономически реалности“. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес – СЕЕР на форум в Европейския парламент, проведен на 25 януари, на който бе дискутирана необходимостта от осъвременяване на определението за МСП. 

 

В изказването си д-р Ангелова посочи, че не са редки случаите, когато малки и средни предприятия, кандитатстващи за получаване на финансиране от ЕС попадат извън обхвата на допустимите за кандидатстване по европейски програми компании, заради неадекватна дефиниция за МСП. „По настоящем, за съжаление, липсва инициатива за осъвременяване на законовата дефиниция от страна на Европейската комисия. Този проблем трябва да намери място като фундаментален въпрос в дневния ред на ЕС за подобряване на регулациите и бизнес средата за МСП“, призова д-р Ангелова. 

 

Най-често използваната дефиниция за МСП е посочена в Препоръката на Еврокомисията от 6 май 2003 г., според която като малки и средни са определени предприятията със:

– средносписъчен брой на персонала не по-голям от 250 души;

– годишен оборот не по-голям от 50 млн. евро;

– и/или годишен общ счетоводен баланс не по-голям от 43 млн. евро. 

 

„Компаниите се различават по размер, поле на действие, цели, финансиране, управление, географски и правен статус. Хората, които вземат решения, трябва да вземат под внимание това разнообразие и да се опитат да го отразят по най-подходящия начин в определението за МСП, така че да се осигурят максимални гаранции за спазване интересите на тези компании“, заяви още д-р Ангелова. На 6 февруари 2017 г. по нейна инициатива в Брюксел ще се проведе обществено обсъждане на възможностите за подобряване на ефективността на политиките за насърчаване на МСП, с участието на директори от Европейската комисия и членове на Европейския парламент, на което въпросът да бъде обсъден по-подробно.

 

Източник: Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/