Новини
Актуална информация за оборотните и ценови показатели в бранша 2010 – 2016 г.
08.08.2017

С цел предоставяне на актуална информация за състоянието на сектора се изготви анализ за движението на оборотни и ценови индекси за периода: 2010 – 2016 г.

 

 

Разгледаните данни разграничават два основни пазара – Вътрешен и Международен за бранш дървообработване  и производство на мебели.

 

 

За вътрешния пазар в периода 2010 – 2016 г. при индекса на цената на производител на Дървен материал и изделия от него, без мебели, се наблюдава значително повишаване до 108,7 % и намаляване индекса на оборота до 98,1 %.

 

 

При производството на мебели анализът сочи плавно повишаване на индекса на цената на производител до 102,6 % и растеж на индекса на оборота до 126,4 %.

 

 

Фиг. 1 Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2010 г. = 100%)

 

 

Фиг. 2 Индекси на цени на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2010 г. = 100%)

 

 

Продукцията, произведена  за международния пазар за периода 2010 – 2016 г., се запазва относително постоянен индекса на оборота до 100,9 % за Дървен материал и изделия от него, без мебели, при покачващ се индекс на цената на производител до  120,8 %.

 

 

По отношение на Производството на мебели се наблюдава значителен ръст на производството до 151,6 % и относително запазване индекса на цената до 104,3 %.

 

 

Фиг. 3 Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2010 г. = 100%)

 

 

Фиг. 4 Индекси на цени на производител на международния пазар (2010 г. = 100%)

 

 

*Приема се, че при изчисляването на настоящите индекси 2010 г. е равна на 100 %

 

 

За изготвянето на актуалната извадка са използвани данни от НСИ, въз основа, на които са направени собствени изчисления за оборотните и ценови показатели за сектора.

 

 

Източник: БКДМП