Новини
Актуална информация по проект EQ-WOOD
31.01.2019

EQ-WOOD (Европейски квалификации за дървообработващата и мебелната промишленост) е проект на Erasmus + секторни умения, насочен към подпомагане на иновационния капацитет и конкурентоспособността на европейския дървообработващ и мебелен сектор, проектиране и предлагане на фирми, дефиниция и мултимедийно обучение за новата фигура на иновационния съветник за дървообработващия сектор.

След проучвания, за да се стигне до обща дефиниция на иновационния съветник, адаптиран към контекста на различните европейски страни, беше определена професионалната програма. Това е набор от знания и умения, които се очакват в края на курса на обучение.

Професионалната учебна програма на Съветника за иновации е разделена на 5 области на основни компетенции. Всяка област описва общия набор от умения, знания и меки умения на курса и въвежда инструментите за обучение (методи и съдържание), необходими за постигане на поставените цели.

 

УЧЕБНИЯТ ПЛАН НА ИНОВАЦИОННИЯ СЪВЕТ

Той е разделен на 5 области:

В края на целия курс на обучение, Иновационният съветник ще може да достигне до широк кръг от „Цели“, всички ориентирани към знанието как да управляват сложна и интегрирана бизнес иновационна стратегия.

Следващи стъпки

Във всяка страна, участваща в проекта, ще бъдат проведени някои срещи „Валидиране на учебната програма“.

Множество заинтересовани страни в сектора на мебелната промишленост (разнородна, но компетентна) ще се запознаят с подробностите на всяка област на компетентност, за да проверят съответствието им с професионалните нужди на сектора, специфични за техния контекст.

В края на този процес на валидиране ще започне изграждането на инструментариума за обучение на съветника по иновации.

 

СЛЕДВАЙТЕ EQ-WOOD:

 

Official Project Website: www.eqwood.org

Eq-Wood Linkedin Page

 

Eq-Wood Twitter Profile

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за използването на съдържащата се в него информация