Новини
Новини
27.07.2022

БКДМП е съорганизатор на  Международната научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН, която ще се проведе на 3-5…

25.07.2022

След решение на УС на БКДМП, което беше взето на 14 май 2022 г., обявяваме служебния автомобил на Камарата за…

18.07.2022

След официална молба от страна на Камарата от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) са одобрили…

06.07.2022

По време на научно-практическата конференция на тема „Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“, която…

04.07.2022

Eвропейският съюз и Нова Зеландия приключиха преговорите за споразумение за свободна търговия. Търговската сделка може да донесе възможности за развитие…

01.07.2022

БКДМП участва като партньор в разработването на проект “Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие…

01.07.2022

БКДМП участва като партньор в разработването на проект “Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие…

28.06.2022

Проф. д-р Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, даде интервю пред Радио София по темите…

Няма повече новини

Няма повече новини