Новини
Анализ за усвояването на средствата по оперативните програми
10.07.2013

СИТУАЦИЯ С ЕВРОФОНДОВЕТЕ КЪМ КРАЯ НА 2012г.

ОП Транспорт и ОП Околна среда са договорени на 100%. Изплатени към поддоставчиците са 45 на 15 %. Изплатени към България от бюджета на ЕС са 40 на 10 %.

В ЕВРО: В превод, в края на 2012, държавата дължи на изпълнителите на проекти 1.3 милиарда по ОП Транспорт и над 2 милиарда по Околна среда, общо 3.3 милиарда евро. А ЕС ни дължи само по тези 2 програми над 2 милиарда евро. Разликата от около 1.5 милиарда евро е дупката в бюджета на държавата и най-вероятно, тази дупка се е образувала в Резерва.

Като оценка на работата на Администрацията може да се каже, че подизпъхлнителите са си свършили работата, но администрацията не е съумяла да си вземе парите от Брюксел.

Със сигурност скандално е, да се договори 100% ресурс, изпълнителите в единия случай да са си взели за свършената работа само 10%, а в другия случай- само 40%.

Това положение е трагично за хазната, трагично и за бизнеса. При другите програми: Регионално развитие, Конкурентноспособност, Човешки ресурси … положението е още по-неприятно.

В общ план ние чакаме от Брюксел за свършена работа 5.5 милиарда евро. Ако си представите държавата като фирма и Вие сте мениджър на тази фирма, добре би било да уволните цялата администрация на тази фирма.

Разликата между договорени и получени обратно от ЕС средства трябва да се движи в рамките на 15-20%, за да не фалира държавата. За съжаление, разликата  между договорени и получени обратно от ЕС средства се движи в рамките на 60-90%.

Тази разлика задушава малкия бизнес, товари Резерва и социалните плащания и предизвиква насмешка сред администрацията на ЕС.

СИТУАЦИЯ С ЕВРОФОНДОВЕТЕ, ЛЯТОТО НА 2013г.

Идеята за „доусвояване" на европейски средства изхожда от условието, че една програма не е договорена на 100% или над 100%.

Оперативни програми:

• Транспорт / договорени

• Околна среда / договорени

• Регионално развитие / остават 10%

• Конкурентоспособност / остават 15%

• Техническа помощ / остават 5%

• Развитие на човешките ресурси / остават 11%

• Административен капацитет / остават 22%

Има ресурс за договаряне през 2013 за:

• Регионално развитие / около 150 млн Евро

• Конкурентоспособност/ около 130 млн Евро

• Развитие на човешките ресурси/ около 120 млн. Евро

• Административен капацитет/ около 40 млн. Евро

Кой и къде може да кандидатства, при обявяване на дати за набиране на проектопредложения в оставащите месеци на 2013 година

• Регионално развитие:

Могат да кандидатстват търговски дружества като подизпълнители;

Могат да кандидатстват НПО, в повечето случаи- в консорциум с община.

Кандидатства се в МРРБ

• Конкурентоспособност:

Могат да кандидатстват търговски дружества като изпълнители на проекти;

Кандидатства се в Министерство на икономиката

• Развитие на човешките ресурси:

Могат да кандидатстват търговски дружества като подизпълнители;

Могат да кандидатстват НПО, НПО в консорциум с община, или само общини.

Кандидатства се в МТСП и Министерство на образованието

• Административен капацитет:

Могат да кандидатстват НПО, НПО в консорциум с община, или само общини.

Кандидатства се в Министерство на финансите, където беше преместен Управляващия орган на Програмата.

НОВИЯТ ПЕРИОД

Новите оперативни програми за 2014-2020  са „Транспорт и транспортна инфраструктура", „Околна среда", „Региони в растеж", „Наука и образование за интелигентен растеж", „Развитие на човешките ресурси", „Добро управление", Програма за развитие на селските райони.

Очакваният обем на средствата е малко над 15 милиарда евро. Структурните и Кохезионният фонд са от решаващо значение за икономическото бъдеще на страната ни.

Да се надяваме, че настоящото, а и следващите правителства ще се обединят около важните за България приоритети, вслушвайки се в гласа на бизнеса, синдикатите и неправителствените организации, които най-добре знаят за какво и как трябва да се харчат европейските пари.

Източник:livebiz.bg