Новини
Асоциация на индустриалния капитал в България определи приоритети в дейността си за 2018 г
02.03.2018

По време на Общо събрание на АИКБ, което се проведе на 26.02.2018 г., бяха приети отчетите за дейността през 2017 г., бюджет за 2018 г. и се определиха приоритетите в дейността си за 2018 г.

 

 

Основни приоритети на АИКБ са ускорено изграждане на електронното управление; продължаване на борбата със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест и присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.

 

 

Акцент в дейността на АИКБ ще продължи да бъде ускоряване на реформите в образователната система и по-широкото въвеждане на професионалното образование и дуалното обучение. АИКБ ще съсредоточи и усилия в изготвяне и координиране на приемането на предложения за облекчаване на трудовата миграция, разработване и обсъждане на нов Кодекс на труда, както и разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната система. Реформата в здравеопазването и гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК също са част от задачите, по които Асоциацията ще работи през тази година.

 

 

АИКБ ще продължи да работи активно за цялостна реформа в енергетиката, включваща прекратяване на държавната помощ за „американските централи“ и засилване на контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата. От Асоциацията настояват за приемане на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара и за приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Сред останалите мерки, които най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща ¾ от икономическите дейности и над 10 000 компании се стреми да бъдат въведени, са повишаване ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на БФБ и подобряване на енергийната свързаност на страната.

Участниците в общото събрание приеха единодушно да бъде учредена фондация с дейност в частна полза с наименование „Институт за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР)“. Сред основните цели на института ще са подобряването на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България, насърчаването на предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността и реиндустриализация на българската икономика.

 

 

Източник: АИКБ