Новини
ББР финансира малките и средните предприятия
14.08.2017

Българска банка за развитие АД (ББР) разработи нов междубанков продукт за индиректно финансиране на малки, средни и междинни предприятия с до 3 000 човека персонал (ММСП). Ресурсното обезпечаване на продукта се извършва на паритетен принцип, чрез финансиране от ББР и от Европейската инвестиционна банка, в рамките на „Плана за инвестиции за Европа”, или т. нар. План “Юнкер”.

 

Механизмът на новата Програма предвижда осигуряване на ресурса за кредитиране изцяло по правилата на търговските банки-партньори на ББР, в полза на техни клиенти ММСП, като чрез всяко предоставено по Програмата индиректно финансиране (подзаем), ББР поема и гаранционен ангажимент до 100 % от главницата по подзаема.

 

Общият бюджет на програмното финансиране е до 300 млн. евро, съответен на поетия спрямо него гаранционен ангажимент до същия максимален размер от 300 млн. евро и при максимално атрактивен Лимит на плащане (CAP) – до 30 % от гарантирания портфейл.

 

Всички такси и комисиони по подзаемите също се определят от банките-партньори, на база техните действащи правила и тарифи и остават изцяло в техен приход. Отделно, търговските банки приспадат в своя полза 1 процентен пункт от лихвените плащания по подзаемите, а остатъка превеждат на ББР.

 

За допълнителна информация посетете: http://www.bbr.bg/bg/n/bylgarska-banka-za-razvitie-startira-programa-za-300-mln-evro-po-plana-unker

 

Източник: ИАНМСП