Новини
Безплатни консултации за използването на системата за оценка на компетенциите MyCompetence.bg
07.05.2014

Искате ли да научите какво предлага Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence?

Запишете си час за консултация в приемната на Българската стопанска камара на ул. „Алабин" 16-20 в София. 

Тя отваря врати на 8 април 2014 г. и ще работи от вторник до петък между 14 и 18 часа.

 

За контакти: тел. 02/ 932 09 65, e-mail: sofia@competencemap.bg.

 

 

Кои са потенциалните потребители на MyCompetence?

 

 

 • Работодатели, мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, които искат да подобрят ефективността, конкурентоспособността и производителността на своите организации, чрез внедряване на компетентностен подход в управлението; 
   

 • Работещите, които искат да оценят, сравнят и развият компетенциите си, в съответствие с очакванията и стандартите на техните работодатели; 
   

 • Търсещите работа, които чрез системата могат да направят преценка за компетенциите си и степента на пригодност за заемането на определена длъжност;

 • Студентите, които искат да се ориентират в изискванията и направят самооценка на възможностите си да заемат определена длъжност в определен бранш; 
   

 • Обучителните институции (професионални училища, университети, центрове за професионално обучение и други доставчици на обучение), които могат да сравнят учебните си програми и образователни стандарти с реалните очаквания и изисквания на бизнеса към подготовката на кадри за ключови длъжности; 
   

 • Държавните институции, които имат отношение към прогнозирането и планирането на мерките, насочени към развитието на пазара на труда и уменията на работната сила. 

 

 

Какво е MyCompetence?

 

MyCompetenceе уникален и качествено нов за България продукт, който осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти, ресурси и специализирани услуги, подпомагащи процесите по дефиниране, оценка и развитие на компетенциите на работната сила по сектори и региони.

Системата може да бъде полезна за:

 

 • професионално и кариерно ориентиране; 
   

 • избора на учебно заведение, учебна програма, форми и пътища за обучение и развитие на професионална компетентност; 
   

 • самооценка на пригодността към изискванията и стандартите за компетентност на конкретна длъжност; 
   

 • придобиване и развитие на нови компетентности чрез електронно обучение; 
   

 • оценка на компетенциите и личностния потенциал чрез електронни тестове и въпросници. 

 

 

MyCompetence разполага със секторни модели на 20 икономически сектора, инструменти за оценка на компетенциите и електронни обучения. Системата е разработена от БСК по проект, съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (2009-2013). Системата е предназначена за хора, търсещи реализация и кариерно развитие; за работодатели, които искат да оценят и усъвършенстват служителите си; за студенти, които се ориентират на пазара на труда; за институциите в системата на образованието и заетостта.