Новини
Безплатни консултации за членовете нa БКДМП
13.07.2015

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост предлага индивидуални безплатни консултации на своите членове, относно:

 

FSC сертификация

 

– процеса на кандидатстване и разработване на проектно предложение във връзка с обявената процедура за кандидатстване BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

 

За повече информация: +359 2 963 42 99