Новини
Безработицата намалява до 10,7% през април
28.05.2015

Безработицата в България през април намалява спрямо март с 0,3 процентни пункта до 10,7%. В сравнение със същия месец на 2014 година показателят е по-нисък с 1,1 процентни пункта, показват данните на Агенцията по заетостта.

 

Равнището на безработицата у нас през март се запази на нивото от февруари – 11%.

 

През април в бюрата по труда са регистрирани 350 318 безработни, като спрямо март те намаляват с 11 193 души. На годишна база безработните са с 36 307 лица по-малко.

 

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда продължава да нараства под влиянието на сезонния фактор, отчитат от държавната агенция. Запазва се тенденцията от началото на годината за нарастване на броя на започналите работа в реалната икономика. Спрямо март се увеличават и включените в субсидирана заетост безработни.

 

На работа през април 2015 г. са постъпили 27 102 безработни, или с 6 377 души повече спрямо предходния месец. От тях на първичния пазар са започнали работа 22 046 безработни, като те нарастват в сравнение с март с 2 534 души. В субсидирана заетост през април са включени 5 056 души, с 3 843 лица повече от март.
 

В сравнение със същия месец на миналата година постъпилите на работа безработни намаляват с около 3 200 лица поради по-малко включени в субсидирана заетост – в схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, и поради прекратяването през 2015 г. на Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Броят на започналите работа безработни на първичния пазар се запазва.

 
В бюрата по труда са заявени 20 671 работни места в реалната икономика, които са с 901 места повече от предходния месец и с 2 260 места повече спрямо същия месец на 2014 г.

 
Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от сезонно зависимите дейности – от преработващата промишленост (4 836 места), от хотелиерството и ресторантьорството (4 263 места), от търговията (2 896 места), от селското, горското и рибното стопанство (1 499 места), от строителството (1 191 места) и от транспорта, складирането и пощите (1 091 места). Най-много се увеличават местата спрямо март в хотелиерството и ресторантьорството (с 1 209 места), в преработващата промишленост (с 931 места) и в строителството (с 200 места).
 

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 1 329 работни места, а по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” – 4 114 работни места.

 

 

източник: Investor.bg