Новини
Бизнесът е с умерени очаквания за наемане на служители до септември
17.06.2013

Българските работодатели очакват умерен темп на наемане през третото тримесечие на 2013 година, показва най-новото обзорно изследване на Manpower* за заетостта.

За периода юли-септември 22% от мениджърите очакват да наемат персонал, докато само 8% прогнозират намаляване на работните места. Коефициентът на заетостта в България за периода e на ниво от +14%.

На всички участвали в изследването работодатели от цял свят е зададен един и същ въпрос: “Как очаквате да се промени общата заетост във вашата компания през трите месеца до края на септември 2013 г., в сравнение с настоящото тримесечие?”
Общо 22% от анкетираните 750 работодатели посочват, че възнамеряват да наемат служители до септември. Коефициентът на заетостта се повишава с 2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2013 и е с 1 процентен пункт по-силен в сравнение със същия период на миналата година. Най-сериозни са плановете за назначаване на персонал на мениджърите в сектора на ресторантьорството и хотелиерството.

“Плановете за наемане през третото тримесечие от страна на българските работодатели остават оптимистични и са с малка промяна спрямо предишното тримесечие и същия период на миналата година”, коментира Надя Василева, управляващ директор на Manpower за България, Сърбия и Хърватия.

Работодателите от всички пет анкетирани региона отчитат положителни намерения за наемане на нов персонал през следващото тримесечие. Най-оптимистични очаквания за наемане имат фирмите от областите Русе и Варна с нетни прогнози за заетостта от съответно +18% и +15%.

Работодателите в осем от десет икономически сектора прогнозират увеличаване на персонала през следващите три месеца. Най-голяма динамика на пазара на труда се очаква от работодателите в сектора ресторанти и хотели, които отчитат нетна прогноза на заетостта от +35%. Солидни перспективи за наемане се забелязват също и в сектора на строителството, където работодателите отчитат нетна прогноза на заетостта от +22%. Оптимистични са прогнозите и в сферата на финанси, застраховане и бизнес услуги, производство, транспорт, комуникации.

В сравнение с третото тримесечие на 2012 година бизнесът отчита по-добри планове за наемане в пет от 10-те икономически сектора. Най-забележително увеличение са отчетени в земеделието, горското стопанство, ресторантьорство. Перспективите за наемане намаляват най-значително при минното дело и при бизнеса с електричество, газ и вода.

Добрите перспективи отчетени от сектора производство донякъде могат да бъдат свързани и с очакваното през втората половина на 2013 откриване край Божурище на завод за автомобилни части на германската компания Behr-Hella Thermocontrol. Освен това в Шумен се очаква Италиано-българската компания “Fadgo” да произвежда биомаса и пелети и да открие 100 работни места.

 

* Manpower е световният лидер при решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup – световният лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключови значими решения, които помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своята конкурентноспособност.